Éves beszámoló

Nyomtatás

Tájékoztatás az MTBT 2018. évi rendes taggyűléséről

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 2018. január 30-án tartotta 2018. évi rendes taggyűlését a következő napirenddel:

 

1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről. 

2. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetésfelhasználásáról és a 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete.

3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

5. Az elnökség javaslata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire.

6. Az elnökség javaslata a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására.

7. Az elnökség javaslata a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására, a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség megszüntetésére.

8. Javaslat Puskás László tiszteletbeli tagságára

9. Egyéb

 

A napirendi pontokkal kapcsolatos valemennyi előterjesztést EZEN A LINKEN, a taggyűlés jegyzőkönyvét ITT, az Országos Bírósági Hivatalnak készített és január 31-én benyújtott számviteli beszámolót és közthasznúsági mellékletét pedig EZEN A LINKEN olvashatják.