Nyomtatás

Az egyesület éves beszámolói

- Az egyesület tagjai a rendezvények előtt 3-4 héttel pontosan értesülnek a programokról, a honlapon közzétett információkból pedig a legnagyobb részletességgel a költségvetés felhasználásáról. Egyesületünk működése teljes mértékben átlátható, döntéseink nyilvánosak, a honlapról minden visszamenőleg is követhető.

- Programjaink túlnyomó többségét saját rendezvényeink alkották. 2013. októberétől minden hónapban - júliust leszámítva - tartottunk saját rendezvényt, néha kettőt is.

- A költségvetés egyensúlyát és a működőképességet megőriztük, mind a 2013., mind a 2014. évet pozitív mérleggel zártuk.

- Jelentősen javult a tagdíjfizetési készség: mindkét évi tagdíját megfizette 38 fő, rajtuk kívül 9 fő a 2014. évi tagdíjat fizette meg (az előző évit nem), s ugyancsak befizette a 2014. évi tagdíjat további 9 fő, aki tavaly lépett be egyesületünkbe. Ez azt jelenti, hogy legalább 56 fő támogatja tagdíjfizetéssel is tevékenységünket és vesz részt abban több-kevesebb rendszerességgel. Sajnos, sem 2013-ban, sem 2014- ben nem fizetetett tagdíjat 50 fő, ezen felül 7 tag pedig csak a 2013. évi tagdíjat fizette be, a 2014. évit nem. Kedvező változás, hogy míg 2013-ban 30, addig 2014-ben 56 tag fizetett be tagdíjat, s a 2013. évre 72.500, a 2014. évre pedig 147.000 Ft volt a tárgyévben lekönyvelt tagdíj összege.

Közhasznúság

Az egyesületünk alapcélja szerinti tevékenységünk során megtartott rendezvényeink, programjaink nyilvánosak voltak, azokon rendszeresen részt vettek nem egyesületi tagok is. Tevékenységünk túlnyomó része közfeladat ellátásához kapcsolódott, azt segítette, nevezetesen az ismeretterjesztést, a kulturális örökség megóvását, a nemzetközi kulturális együttműködést. Az MTBT kiadásainak, ráfordításainak túlnyomó része 2013-ban és 2014-ben is ezen közhasznú célokat szolgálta.

A szervezeti kérdések témakörében 2015-ben fő céljaink az alábbiak lesznek:

- a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési és civil törvény hatályba lépéséből adódó alapszabály- módosítások megvalósítása,

- az SZJA 1 % felajánlások 2016. évi fogadásához, valamint a közhasznú jogállás 2016. évi megszerzéséhez szükséges feltételek megteremtése, az e célt szolgáló, a jogszabályoknak és az MTBT alapszabályának megfelelő tevékenység-szervezés, gazdálkodás és nyilvános, átlátható működés.

II. Egyesületünk alapcél szerint tevékenysége

Ismeretterjesztés, nyilvános társasági ülések, kulturális együttműködés törökországi civil szervezetekkel

Nyilvános rendezvényeink segítették az egyesület tagjait és az érdeklődőket a török világ, a török kultúra, a magyar kulturális örökség és a magyartörök kapcsolatok egy-egy területének mélyebb, többoldalú vagy új szempontok szerinti megismerésében.

2013 októbere óta az alábbi ilyen nyilvános rendezvényekre került sor:

1. 2013. november 14-én került sor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a budapesti török nagykövetség és társaságunk szervezésében a ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban –Guyon Richárd és Kmety György – Hursid pasa és Iszmail pasa”c., általunk kiadott könyv bemutatójára.

2. 2013. november 19-én Fodor Gábor turkológus-történész, egyesületünk főtitkára mutatta be tagtársunk, Flesch István Örmények, törökök, kurdok című könyvét, majd beszélgetésre került sor a szerzővel.

3. 2014. január 28-án Hegyi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tartott előadást "A török uralom mérlege" címmel.

4. Február 18-án Kakuk Zsuzsa, az ELTE török tanszékének nyugalmazott vezetője, az MTA doktora, társaságunk tagja tartott előadást Török kultúrhatás jövevényszavaink tükrében címmel.

5. Március 18-án megemlékeztünk Orhan Veli török költő születésének 100. évfordulójáról. Tasnádi Edit turkológus, műfordító, egyesületünk alelnökének bevezetőjét követően Orhan Veli megzenésített verseit Onur Toparlak adta elő.

6. Április 15-én előadást tartott nálunk Şakir Fakılı, Törökország nagykövete, majd a vele való beszélgetést követően Kovács Nándor Erik történész, társaságunk tagja tartott előadást Egy „felvilágosult” oszmánli, İbrahim Müteferrika metamorfózisának emlékei címmel az első török nyomda magyar származású megalapítójáról.

7. Május 13-án Bárdos-Féltoronyi Miklós geopolitológus, a lille-i, illetve a louvaini katolikus egyetem nyugalmazott tanára Törökország geopolitikai helyzete címmel tartott előadást, amelyet beszélgetés követett.

8. Társaságunk az izmiti Thököly Imre - Zrínyi Ilona Baráti Társasággal és a budapesti Yunus Emre Kulturális Központtal augusztus 3-án tartott közös rendezvényén bemutattuk Özkan Mert kortárs török költőt, aki - az izmiti Baráti Társaság küldöttségével együtt maga is részt vett a programon.

9. Szeptember 30-án került sor Egeresi Zoltán, Oláh Péter és Fodor Gábor szakértők, egyesületünk tagjai "Elnökválasztás után: Merre tart Törökország?" c. kerekasztal beszélgetésére.

10. Október 14-én “Balassi Bálint és korának emlékei Törökországban, a török irodalomban” címmel került sor a Balassi Társaság, a Magyar – Török Baráti Társaság és a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület közös irodalmi-zenés estjére.

11. Október 21-én Hazai György akadémikus Egy tudós életút emlékezete címmel tekintett vissza pályájára, majd Tosun Saral, az ankarai TörökMagyar Baráti Társaság elnökségének tagja ismertette Vámbéry Árminól szóló könyvét.

12. November 11-én Bartha Júlia néprajzkutató Hit hagyomány kultúra c. vetítettképes előadása segítségével indulhattunk néprajzi barangolásra Törökországban.

Kulturális örökség megőrzése, nemzetközi kulturális együttműködés

1. A Budapest Főváros Önkormányzatától egyesületünknek biztosított 1 millió forintos, 2013. évi pályázati támogatásból Györfi Sándor Munkácsy-díjas érdemes művész elkészítette Guyon Richárd mellszobrát, amely az isztambuli Hadtörténeti Múzeumban került felállításra.

2. A Külügyminisztérium 420 ezer forintos támogatásából finanszíroztuk a Kars városban sorra került megemlékezést Kmety Györgyről.

III. Más közös programjaink

Az egyesület tagjai és családtagjaik számára szervezett programjaink:

1. 2013 júniusában kirándulást szerveztünk Debrecenbe, megtekintettük a Munkácsy-trilógiát, valamint a Déri Múzeum és a Modem kiállításait.

2. 2014 december11-én nyilvános kiállítás-látogatást szerveztünk a Zenetudományi Intézet és Múzeumben, majd részt vettünk Sipos János népzenekutató, egyesületünk tagja Kirgiz népzene című könyvének bemutatóján.

3. 2013 és 2014 decemberében vacsorával egybekötött óévbúcsúztató programot tartottunk. E programjaink önköltségesek voltak, az egyesület csupán két tárlatvezetés díját vállalta magára.

IV. Egyéb

Az elnökség többször küldött tájékoztatást az egyesület tagjainak vagy tett közzé információkat a honlapon török vonatkozású magyarországi kulturális rendezvényekről, koncertekről, könyv- és filmbemutatókról.

Az elnökség korrekt, jó kapcsolatot tart fenn a Török Köztársaság budapesti nagykövetségével, a Yunus Emre Kulturális Központtal és más, a magyar-török kulturális együttműködést segítő magyar és török civil szervezetekkel.

V. Alapcél szerinti tevékenységünk tervezett új hangsúlyai

- a fiatal turkológusok bemutatkozásának, szakmai együttműködésének segítése az egyesületi keretek között,

- az egyesületi tevékenység közhasznú jellegének erősítése ismeretterjesztést célzó tevékenységi formákkal közoktatási intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködésben.

Budapest., 2015. január 19.