Nyomtatás

Az egyesület éves beszámolói

A 2015. évi tevékenységünkre vonatkozó, taggyűlés által elfogadott elnökségi beszámoló itt olvasható.

Az MTBT elnökségének beszámolója az egyesület 2014. évi tevékenységéről

(elfogadta az elnökség 2015. január 19-i ülése és a január 27-i taggyűlés)

I. Szervezeti kérdések

Jelenlegi taglétszámunk 114 fő. 2014-ben 5 tagunk kérte törlését a tagnévsorból, 1 tagunk elhunyt (Miklós Vilmos). 2014-ben 11 főt, 2015-ben 1 főt vettünk fel egyesületünkbe.

A 2013. októberében megválasztott új elnökség akkori ígéreteinek megvalósításából a következőket emeljük ki:

- Egy éve működik az egyesület honlapja és Facebook-oldala. Honlapunkon megtalálható minden információ az egyesületről, programjainkról, olvashatjuk a Török Füzetek valamennyi, frissen digitalizált számát, a 2014. óta született összes elnökségi és taggyűlési határozatot, a beszámolókat és pénzügyi- számviteli jelentéseket. Rövidesen feltöltésre kerül a honlap még hiányzó része, amely a kiemelkedő turkológusokat, valamint egyesületünk turkológus tagjait ismerteti meg az olvasókkal. 


- Az egyesület tagjai a rendezvények előtt 3-4 héttel pontosan értesülnek a programokról, a honlapon közzétett információkból pedig a legnagyobb részletességgel a költségvetés felhasználásáról. Egyesületünk működése teljes mértékben átlátható, döntéseink nyilvánosak, a honlapról minden visszamenőleg is követhető.

- Programjaink túlnyomó többségét saját rendezvényeink alkották. 2013. októberétől minden hónapban - júliust leszámítva - tartottunk saját rendezvényt, néha kettőt is.

- A költségvetés egyensúlyát és a működőképességet megőriztük, mind a 2013., mind a 2014. évet pozitív mérleggel zártuk.

- Jelentősen javult a tagdíjfizetési készség: mindkét évi tagdíját megfizette 38 fő, rajtuk kívül 9 fő a 2014. évi tagdíjat fizette meg (az előző évit nem), s ugyancsak befizette a 2014. évi tagdíjat további 9 fő, aki tavaly lépett be egyesületünkbe. Ez azt jelenti, hogy legalább 56 fő támogatja tagdíjfizetéssel is tevékenységünket és vesz részt abban több-kevesebb rendszerességgel. Sajnos, sem 2013-ban, sem 2014- ben nem fizetetett tagdíjat 50 fő, ezen felül 7 tag pedig csak a 2013. évi tagdíjat fizette be, a 2014. évit nem. Kedvező változás, hogy míg 2013-ban 30, addig 2014-ben 56 tag fizetett be tagdíjat, s a 2013. évre 72.500, a 2014. évre pedig 147.000 Ft volt a tárgyévben lekönyvelt tagdíj összege.

Közhasznúság

Az egyesületünk alapcélja szerinti tevékenységünk során megtartott rendezvényeink, programjaink nyilvánosak voltak, azokon rendszeresen részt vettek nem egyesületi tagok is. Tevékenységünk túlnyomó része közfeladat ellátásához kapcsolódott, azt segítette, nevezetesen az ismeretterjesztést, a kulturális örökség megóvását, a nemzetközi kulturális együttműködést. Az MTBT kiadásainak, ráfordításainak túlnyomó része 2013-ban és 2014-ben is ezen közhasznú célokat szolgálta.

A szervezeti kérdések témakörében 2015-ben fő céljaink az alábbiak lesznek:

- a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési és civil törvény hatályba lépéséből adódó alapszabály- módosítások megvalósítása,

- az SZJA 1 % felajánlások 2016. évi fogadásához, valamint a közhasznú jogállás 2016. évi megszerzéséhez szükséges feltételek megteremtése, az e célt szolgáló, a jogszabályoknak és az MTBT alapszabályának megfelelő tevékenység-szervezés, gazdálkodás és nyilvános, átlátható működés.

II. Egyesületünk alapcél szerint tevékenysége

Ismeretterjesztés, nyilvános társasági ülések, kulturális együttműködés törökországi civil szervezetekkel

Nyilvános rendezvényeink segítették az egyesület tagjait és az érdeklődőket a török világ, a török kultúra, a magyar kulturális örökség és a magyartörök kapcsolatok egy-egy területének mélyebb, többoldalú vagy új szempontok szerinti megismerésében.

2013 októbere óta az alábbi ilyen nyilvános rendezvényekre került sor:

1. 2013. november 14-én került sor a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a budapesti török nagykövetség és társaságunk szervezésében a ”Magyar honvédtábornokok oszmán szolgálatban –Guyon Richárd és Kmety György – Hursid pasa és Iszmail pasa”c., általunk kiadott könyv bemutatójára.

2. 2013. november 19-én Fodor Gábor turkológus-történész, egyesületünk főtitkára mutatta be tagtársunk, Flesch István Örmények, törökök, kurdok című könyvét, majd beszélgetésre került sor a szerzővel.

3. 2014. január 28-án Hegyi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tartott előadást "A török uralom mérlege" címmel.

4. Február 18-án Kakuk Zsuzsa, az ELTE török tanszékének nyugalmazott vezetője, az MTA doktora, társaságunk tagja tartott előadást Török kultúrhatás jövevényszavaink tükrében címmel.

5. Március 18-án megemlékeztünk Orhan Veli török költő születésének 100. évfordulójáról. Tasnádi Edit turkológus, műfordító, egyesületünk alelnökének bevezetőjét követően Orhan Veli megzenésített verseit Onur Toparlak adta elő.

6. Április 15-én előadást tartott nálunk Şakir Fakılı, Törökország nagykövete, majd a vele való beszélgetést követően Kovács Nándor Erik történész, társaságunk tagja tartott előadást Egy „felvilágosult” oszmánli, İbrahim Müteferrika metamorfózisának emlékei címmel az első török nyomda magyar származású megalapítójáról.

7. Május 13-án Bárdos-Féltoronyi Miklós geopolitológus, a lille-i, illetve a louvaini katolikus egyetem nyugalmazott tanára Törökország geopolitikai helyzete címmel tartott előadást, amelyet beszélgetés követett.

8. Társaságunk az izmiti Thököly Imre - Zrínyi Ilona Baráti Társasággal és a budapesti Yunus Emre Kulturális Központtal augusztus 3-án tartott közös rendezvényén bemutattuk Özkan Mert kortárs török költőt, aki - az izmiti Baráti Társaság küldöttségével együtt maga is részt vett a programon.

9. Szeptember 30-án került sor Egeresi Zoltán, Oláh Péter és Fodor Gábor szakértők, egyesületünk tagjai "Elnökválasztás után: Merre tart Törökország?" c. kerekasztal beszélgetésére.

10. Október 14-én “Balassi Bálint és korának emlékei Törökországban, a török irodalomban” címmel került sor a Balassi Társaság, a Magyar – Török Baráti Társaság és a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület közös irodalmi-zenés estjére.

11. Október 21-én Hazai György akadémikus Egy tudós életút emlékezete címmel tekintett vissza pályájára, majd Tosun Saral, az ankarai TörökMagyar Baráti Társaság elnökségének tagja ismertette Vámbéry Árminól szóló könyvét.

12. November 11-én Bartha Júlia néprajzkutató Hit hagyomány kultúra c. vetítettképes előadása segítségével indulhattunk néprajzi barangolásra Törökországban.

Kulturális örökség megőrzése, nemzetközi kulturális együttműködés

1. A Budapest Főváros Önkormányzatától egyesületünknek biztosított 1 millió forintos, 2013. évi pályázati támogatásból Györfi Sándor Munkácsy-díjas érdemes művész elkészítette Guyon Richárd mellszobrát, amely az isztambuli Hadtörténeti Múzeumban került felállításra.

2. A Külügyminisztérium 420 ezer forintos támogatásából finanszíroztuk a Kars városban sorra került megemlékezést Kmety Györgyről.

III. Más közös programjaink

Az egyesület tagjai és családtagjaik számára szervezett programjaink:

1. 2013 júniusában kirándulást szerveztünk Debrecenbe, megtekintettük a Munkácsy-trilógiát, valamint a Déri Múzeum és a Modem kiállításait.

2. 2014 december11-én nyilvános kiállítás-látogatást szerveztünk a Zenetudományi Intézet és Múzeumben, majd részt vettünk Sipos János népzenekutató, egyesületünk tagja Kirgiz népzene című könyvének bemutatóján.

3. 2013 és 2014 decemberében vacsorával egybekötött óévbúcsúztató programot tartottunk. E programjaink önköltségesek voltak, az egyesület csupán két tárlatvezetés díját vállalta magára.

IV. Egyéb

Az elnökség többször küldött tájékoztatást az egyesület tagjainak vagy tett közzé információkat a honlapon török vonatkozású magyarországi kulturális rendezvényekről, koncertekről, könyv- és filmbemutatókról.

Az elnökség korrekt, jó kapcsolatot tart fenn a Török Köztársaság budapesti nagykövetségével, a Yunus Emre Kulturális Központtal és más, a magyar-török kulturális együttműködést segítő magyar és török civil szervezetekkel.

V. Alapcél szerinti tevékenységünk tervezett új hangsúlyai

- a fiatal turkológusok bemutatkozásának, szakmai együttműködésének segítése az egyesületi keretek között,

- az egyesületi tevékenység közhasznú jellegének erősítése ismeretterjesztést célzó tevékenységi formákkal közoktatási intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködésben.

Budapest., 2015. január 19. 


 

 A Magyar-Török Baráti Társaság által kínált programokból  - 2012/13. 

(Elfogadta a Társaság 2013. október 8-i tisztújító taggyűlése)

 

Társaságunk alapvető feladatának tartjuk a társasági ülések rendezését, hiszen a meghívott szakemberek előadásai segítenek bennünket a török világ, a török kultúra, illetve a magyar−török kapcsolatok egy-egy részterületének mélyebb, többoldalú vagy új szempontok szerinti megismerésében. Ugyanakkor az ülések alkalmat jelentenek a találkozásra, baráti beszélgetésre is. Összejöveteleinket a Nemzetek Házában (Bp. VI. Bajza u. 54.) tartjuk.


2012. elején két, már megszervezett programot kellett törölnünk, de elmondhatjuk, hogy nem mindennapi események miatt. Február 5-én a Török Köztársaság miniszterelnökének Recep Tayyip Erdoğannak A török külpolitika és a világbéke c. előadását hallgathattuk meg az ELTE Tanácstermében; 26-án pedig tagtársunkat, Gün Benderlit ünnepeltük, aki több évtizedes rádiós munkájáért, magyar irodalmi alkotások műfordításáért, valamint szótárkészítő tevékenységéért részesült a kulturális kormányzat által külföldieknek adományozott Pro Cultura Hungaria díjban.

A kétszer is elhalasztott előadás – Fekete Bálintnak köszönhetően – március 26-án Piri Reisz 500 éves világhírű térképét rajzolta fel számunkra.

Nem tartottunk minden hónapban saját szervezésű előadást, de a fiatalos török kávéházi estek, a Kőrösi Csoma Társaság és más szervezetek bőséges török tárgyú programkínálatot jelentettek számunkra.

Január 10-én a fiatal rendező, Kiss Anna jelenlétében tekintetük meg az Allah minden napján c. riportfilmet a Budapesten élő törökökről.

Február 1-én Fekete Bálint vezetésével Tengerre török? jelszóval az oszmánkori tengereken hajóztunk.

Március 7-én tagtársunk, Kovács-Molnár Judit Ami az útikönyvekből kimaradt: a szeráj és a fürdők titkai egy 18. századi diplomatafeleség tollából  című  előadását hallgattuk meg, 23-án pedig az MTA Könyvárában a berlini Klaus Schwarz Kiadó bemutatásán vehettünk részt.

Május 2-án a Milleneum alkalmából Budapesten felépített „Konstantinápoly”-lyal ismerkedhettünk.

Május 9-én az Írószövetséggel és a Török Nagykövetséggel közös rendezésben Muhsine Helimoğlu Yavuz mesekutató professzorasszony és Tasnádi Edit műfordító mutatta be A szarvas-szultánkisasszony c. török népmeseválogatást.

A Ráday utcai Plain Art rendezvények (május 25-27) ezúttal bővelkedtek török programokban. Fellépett egy török cselló-kvartett, kiállították három török kortárs képzőművész alkotásait, Körösi Zoltán kérdéseire pedig Tasnádi Edit beszélt a Nobel-díjas Orhan Pamukról.

Június 6-án a Török kávéházi estek keretében a magyar és a török népzene közös gyökerei kerültek terítékre.

Június 11-én a Török Nagykövetség meghívottjaiként Liszt-hangversenyen vettünk részt a Régi Zeneakadémia épületében.

Július 3-án vacsorát szerveztünk a magyarországi körúton lévő izmiti magyarbarát Thököly Társaság tagjai részére.

Szeptember 3-án Várkonyi Gábor és Sudár Balázs történészek segítségével, Sztambul rózsái cím alatt a háremek világába pillanthattunk be, október 3-án pedig a modern török formatervezés eredményeivel ismerkedhettünk.

Október 31-én Vásáry István professzor Keleti orientáció a magyar külpolitikában címmel tartott előadást.

November 14-én Guessous Majda Mária és a Woodland Ensemble koncertjével ünnepeltük a Török kávéházak két éves fennállását.

November 27-én a Kőrösi Csoma Társaság meghívottjai voltunk: Péri Benedek Beng, eszrár, maszlag, a „titkot rejtő fű” című török irodalmi tárgyú előadása a régi török világ kábítószereiről lebbentette fel a fátylat.

December bővelkedett az eseményekben: 3-án a Birodalomból középhatalom című tudományos konferencia keretében az újabb kori török történelemre vonatkozó előadásokat  hallgathattunk; 5-én Papp Adrienn régész vezetésével bejárhattuk a rekonstruált Veli Bég fürdőt az Irgalmasok kórházánál, 6-án az Andrássy Egyetemen Egemen Bagist, Törökország EU-ügyi miniszterét hallgattuk, aki Törökország és Magyarország EU-kapcsolatainak dinamikájáról szólt, s e naptól kezdődőn török filmeket is láthattunk a Török filmhét keretében.

A 2013-as év első félévéről:

Január 21-én megemlékeztünk kedves tagtársunkról, Gál Tímeáról a Török Nagykövetség könyvtárában, ahol húga ünnepélyes keretek között elhelyezhette Tímea arcképét.

Február 19-én az ELTÉ-n Sadik Müfit Bilge előadásáből megtudhattuk, hogyan látja egy török történész Magyarországnak az Oszmán Birodalomban eltöltött évszázadait.

Március 11-én részt vettünk az U. Kőhalmy Katalin tiszteletére rendezett emlékülésen. (Az ülést elnökünk, Vásáry István nyitotta meg.)

A Yunus Emre Kulturális Központ már az épület tatarozása idején megnyitotta kapuját Török Kávéházi esték számára, így február 6-án ott hallgattuk meg Rabb Péter építész előadását a zöld Bursáról; március 6-án Jaskó Borót a hagyományos nemezkészítés mai török mestereiről; április 3-án Fodor Gábor tartott előadást Vámbéry Árminról, cáfolva a kém- ill. kettősügynök voltára vonatkozó vádakat, május 8-án pedig újra Rabb Pétert hallgattuk, ezúttal Mimar Sinan építómesterről.

Meghívást kaptunk a Török Nagykövetség által rendezett hangversenyekre: február 7-én a Magyar Rádió Márványtermében a Tanini tró koncertjére, március 6-án a rezidenciára, Şefika Kutluer fuvolművésznő szólókoncertjére, április 12-én pedig az Olasz Intézetbe, az ankarai Hacettepe Egyetem szimfonikus zenekarának hangversenyére.
Május 14-én a Kőrösi Csoma Társaság szervezésében Sudár Balázs előadását hallgathattuk meg a török vonatkozású régi magyar hangszerekről.

Május 21-én először találkoztunk a Nemzetek Házának új klubtermében. Ez a találkozó a jövőbeli tevékenység megvitatásáról szólt. Az őszi tisztújító közgyűlés ígéretével mindenkinek szép nyarat kívántunk.

Kirándulás

Március 12-17. között az érdeklődők nemzeti ünnepünket Isztambulban köszönthették, tagtársunk, Kopácsy Teréz vezetésével, a Navigátor Bt. szervezésében.

Mikes-év után törökországi könyvbemutató és isztambuli könyvvásár

A Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója alkalmából meghirdetett 2011-es Mikes-év után a hagyományos júniusi rodostói Cseresznyefesztivál keretében immár ugyancsak hagyományos Magyar nap még 2012-ben is a Mikes-évforduló jegyében zajlott.

Ennek kialakításában mi is részt vettünk. Társaságunk ma már jelentős könyvkiadási múltra tekinthet vissza, s ezúttal is szép kiállítású, gazdagon illusztrált kétnyelvű kötetet adtunk az érdeklődők kezébe. A Mikes Kelemen Rodostó magyar krónikása című török és magyar nyelvű tanulmánykötetet a Rákóczi Múzeumban mutatta be F. Tóth Tibor, a könyv szerkesztője – ott, ahol a kötetben szereplő tanulmányok az előző évi Mikes-konferencia előadásaiként elhangzottak.

Bemutatták Şerif Baysalan Rákóczi’nin Şifalı Çamuru (Rákóczi gyógyiszapja) c. munkáját is, valamint Tasnádi Edit tartott előadást Rodostó szerepéről a magyar-török kapcsolatokban. A Magyar nap kiemelkedő eseménye volt a Mikes Kelemen Park és Emlékhely, valamint a jelképes sír felavatása, amelyre Györfi Sándor szobrászművész adományaként Mikes relief került. Tekirdağ önkormányzata Mikest ünnepélyesen a város díszpolgárává választotta, s a Magyar nap alkalmából a török posta ismét első napi bélyegzéssel díszborítékot és emlékbélyeget bocsátott ki.

Magyarország 2012-ben jelent meg először kiállítóként a novemberi Isztambuli Könyvvásáron, ahol a magyar standon bemutatott könyvek között sok ezernyi látogató találkozhatott társaságunk kiadványaival. F. Tóth Tibor arra is lehetőséget kapott, szóljon is erről az évtizedes tevékenységünkről, amelynek ő mindvégig aktív részese volt.

Budapest, 2013. október 8.

Tasnádi Edit
főtitkár