Nyomtatás

Felhívás tagdíjhátralék rendezésére

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Október 14-én elektronikus levélben közvetlenül megkerestük azokat a tagjainkat, akiknek nyilvántartásunk szerint tagdíjhátralékuk van.

Ha Ön nem kapott ilyen értesítést, legyen szíves honlapunkon ellenőrizni, van-e tagdíjhátraléka és ha igen, azt az alábbiak szerint rendezze.

A 2015. október 12-i helyzetet tükröző tagdíjfizetések helyzetét honlapunkon, ezen a linken tekintheti meg.

Sajnos, 121 tagunk közül csak 46 fő - tehát 10 főből kb. 4 - fizette meg mindhárom évben (2013, 2014, 2015) a tagdíjat.

39 fő egyáltalán nem fizetett tagdíjat az elmúlt három évben.

9 tagunknak e három év közül kettőben tagdíjhátraléka van.

27 fő egy éves tagdíjjal adós.

A tagdíj 2013-ban és 2014-ben 3.000,- Ft volt, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 1500,-Ft, amit az egyesület alapszabálya szerint egy összegben, az adott év február 15-ig kellett megfizetni.

A 2015. január 27-i taggyűlés a 2015. évi tagdíj összegét 5.000,- Ft-ban, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500,- Ft-ban, a befizetés határidejét pedig 2015. március első napjában állapította meg, egyben felkérte az egyesület tagjait esetleges 2013. és 2014. évi tagdíjhátralékuk megfizetésére.

Kérjük a tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagokat, hogy hátralékukat rendezzék 2015. november elsejéig az egyesület bankszámlájára történő átutalással, megjelölve, hogy az elmaradt tagdíjat mely év(ek)re fizetik meg.

Az egyesület bankszámla-száma: OTP 11701004-20147150 vagy másképpen: IBAN HU22 1170 1004 2014 7150 0000 0000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Az egyesület alapszabályának III/6. pontja szerint a tagsági jogviszony felmondható, ha az egyesület tagja több, mint hat hónappal késik a tagdíj megfizetésével a tagdíjfizetés alapszabályban rögzített határidejéhez képest.

Köszönjük, hogy a tagdíj megfizetésével biztosítja egyesületünk működőképességét.

Budapest, 2015. október 15.

Az MTBT elnöksége