Pénzügyi információk, költségvetés

Nyomtatás

Személyi jövedelemadója 1 %-val támogassa közhasznú egyesületünket!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák közhasznú egyesületünket és hívják fel erre a Magyar-Török Baráti Társaság céljaival rokonszenvező barátaikat, ismerőseiket is!

Adószámunk: 18047723 - 1 - 42

Köszönjük, ha segítik a Magyar-Török Baráti Társaság céljainak megvalósítását!

Nyomtatás

A 2018. évi költségvetés

Az MTBT 2018. évi költségvetése ezen a linken tekinthető meg.

Nyomtatás

Köszönet az SZJA 1 % támogatásért!

Közhasznú egyesületünket 2018-ban 11 fő támogatta személyi jövedelemadójának 1 százalékával, összesen 40 836,- forinttal.

Köszönjük támogatásukat, amelyre a jövőben is számítunk!

Nyomtatás

Tájékoztatás az MTBT által elnyert, működési célú támogatásról (NEA-KK-17-M)

2017. április 11-én az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Együttműködési Alap értesítette egyesületünket, hogy kedvezően bírálta el januárban benyújtott pályázatunkat és 250 ezer Ft működési célú támogatást biztosít.

A pályázatban 256.500,- Ft támogatást kértünk, 28.500,- Ft önrész vállalása mellett a következő működési kiadásokhoz:
- az egyesület közhasznú jogállásának megszerzése érdekében tervezett ügyvédi munkadíjhoz (létesítő okirat módosítása, dokumentumok előkészítése, tanácsadás),
- az OTP Banknál fenntartott egyesületi pénzforgalmi számlához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összegéhez,
- az egyesület 2018. évi tagsági díjához a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében,
- a 12 havi könyvelési díjhoz,
- valamint az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíjhoz.

Nyomtatás

Személyi jövedelemadója 1 %-val támogassa egyesületünket!

Kedves Egyesületi Tagok, Tisztelt Érdeklődők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák egyesületünket és hívják fel erre a Magyar-Török Baráti Társaság céljaival rokonszenvező barátaikat, ismerőseiket is!

Adószámunk: 18047723 - 1 - 42

Köszönjük, ha segítik a Magyar-Török Baráti Társaság céljainak megvalósítását!

2016. évi programunk

2015. évi tevékenységünk

2015. évi pénzügyi beszámolónk

Alapszabályunk

 

Nyomtatás

Felhívás a 2016. évi tagdíj befizetésére

Kérjük az Egyesület azon  tagjait, akik még nem fizették meg 2016. évi egyesületi tagsági díjukat, hogy szíveskedjenek azt befizetni számlánkra bármely OTP-fiókban vagy átutalni az MTBT bankszámlájára (OTP 11701004-20147150).

Az alapszabály a tagdíjfzetés határidejét  a tárgyév február 10. napjában határozza meg.  A tagdíjfizetés több, mint 6 hónapos késedelme esetén a tagsági jogviszony felmondásra kerül.

Alapszabályunk szerint 2016-tól kezdődően az éves tagdíj 6.000 (hatezer) Ft, míg a nyugdíjasok és a diákok 3.000 (háromezer) Ft tagdíjat fizetnek.

A tagdíj átutalásakor kérjük, jelezzék, hogy a tagdíjfizetés a 2016. évre évre vonatkozik.

 

Nyomtatás

Az MTBT 2015. évi költségvetése

A Magyar-Török Baráti Társaság 2015. évi költségvetése ezen a linken olvasható.

Az alapszabály szerint a költségvetést az egyesület elnöksége fogadja el a taggyűlés által megszavazott éves gazdálkodási irányelvek alapján. Erre 2015. október 20-án került sor, mivel a gazdasági titkár-, illetve a könyvelőváltás, a tagdíjbefizetések és a tagdíjhátralék-rendezés elhúzódása, valamint a törvényszéki bejegyzésekkel kapcsolatos, nem tervezett ügyvédi költségek felmerülése miatt az elnökség korábban nem tudott megalapozott költségvetést készíteni. 

Nagyon fontos, hogy minden egyesületi tagunk november elsejéig fizesse be esetleges tagdíjhátralékát, amely egy-három éves tagdíjnyi összegre rúg. Ez a Társaság fenntartható működésének alapfeltétele. 

Egyelőre bizonytalan, hogy 2016-ban tudjuk-e majd fogadni az SZJA 1 %-os felajánlásokat. Ehhez ez év szeptember 30-ig regisztrálnunk kellett a NAV-nál, ami meg is történt. A 2015. június 30-i taggyűlésünkön elfogadott és az ügyvédünk által a Fővárosi Törvényszékhez július 16-án benyújtott alapszabályunkat azonban a Törvényszék - túlterheltsége miatt - mindmáig nem jegyezte be, ezért a NAV-hoz sem tudtunk bejegyzett alapszabállyal regisztrálni. Ennek következtében nem tudjuk, a NAV milyen döntést hoz decemberben az SZJA 1 % ügyében.