Nyomtatás

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság elnökségi üléséről (2019. okt. 9.)

on .

Ezen a linken olvasható az egyesület elnökségének 2019. október 9-i üléséről készített emlékeztető.

Nyomtatás

Egyesületi elnökségi ülés, 2019. október 9.

on .

Az MTBT következő elnökségi ülésére 2019. október 9-én, szerdán 15:00 órakor kerül sor.

Helyszín: Starbucks Kávézó, Budapest, 2. kerület, Lövőház u. 2-6. (Mammut II.)

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

A Tiszteletbeli Elnök, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai állandó meghívottjai az elnökségi üléseknek.

Az elnökség meghívja az ülésre a 2019. évi rendes taggyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság elnökét és tagjait, valamint Rékasi Mihálynét, az egyesület könyvelőjét,

Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeznek.

Napirend:

1. A 2019. évi költségvetés helyzete a harmadik negyedév végén, a tagdíjfizetések beérkezése.

2. A 2019. évi rendes taggyűlés által meghatározott 2019. évi gazdálkodási irányelvek megvalósulása.

3. A költségvetés tervezése 2019. december 31-ig.

4. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak.

5. Javaslat az MTBT által kiadott egyes művek horvát nyelven történő kiadására.

6. Az egyesület 2020. januári taggyűlésének előkészítése (új elnökség és Felügyelő Bizottság, valamint új tiszteletbeli tag vagy tagok választása).

7. Egyéb.

 

 

Nyomtatás

Emlékeztető az MTBT elnökségi üléséről (2019. márc. 7.)

on .

Ezen a linken található az MTBT elnökségének 2019. március 7-i üléséről készített emlékeztető, amely tartalmazza az egyesület 2019. évi költségvetését is.

Nyomtatás

Az MTBT 2019. évi rendes taggyűlése

on .

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület

(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)

2019. évi rendes taggyűlésére

 

 

Időpont: 2019. január 29., kedd, 17.15 óra.

 

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

 

Napirend:

1. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről 

 

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2018. évi elveinek teljesüléséről

 

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2018. évről és annak közhasznúsági melléklete

 

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2018. december 31-i állapot szerint

 

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

 

6. Határozat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelői szerződés határozatlan idejű szerződéssel történő felváltásáról a Rével Bt-vel

 

7. Határozat az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveiről

 

8. Határozat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról

 

9. Határozat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választásáról

 

10. Határozat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a 2020.  januári rendes taggyűlésen.  A jelölő bizottság tagjainak megválasztása.

 

11.  Az egyesület 2019. évi progamja

 

12. Egyéb

 

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2019. január 29-én, kedden, 18.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes! A közhasznú egyesület taggyűlése nyilvános.

 

A megismételt taggyűlés előtt, 17.30 és 18.00 óra között Czentnár András, az ELTE BTK Török Filológiai Tanszékének oktatója tart előadást “A közép-ázsiai lókereskedelemről és annak fortélyairól” címmel.