Nyomtatás

Elnökségi ülés, 2020. január 8.

on .

Az MTBT Alapszabályának megfelelően összehívom a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) elnökségi ülését

2020. január 8-án, szerdán 14:00 órára.

Az ülés célja az egyesület 2020. január 28. napjára tervezett éves rendes taggyűlésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztések megvitatása és elfogadása, valamint az egyesületi tisztségviselők megválasztásának előkészítése.

Helyszín: az MTBT székhelye, 1062 Budapest, Bajza u. 54. mf. 1/1.

A közhasznú egyesület elnökségi ülése - a 8. napirendi pont kivételével - nyilvános. A 8. napirendi pont tárgyalása az alapszabály IV. fejezete 3. b. pontjának értelmében nem nyilvános.

A Tiszteletbeli Elnök, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai állandó meghívottjai az elnökségi üléseknek.

Az elnökség meghívja az ülésre a 2019. január 29-i rendes taggyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság elnökét és tagjait, továbbá Rékasi Mihálynét, az egyesület könyvelőjét.

Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeznek.

Napirend:

1. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről (Szabó István)

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2019. évi elveinek teljesüléséről (Merészné Horváth Ágota, Szabó István)

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírói Hivatalnak a 2019. évről és annak közhasznúsági melléklete (Merészné Horváth Ágota, Rékasi Mihályné)

4. Elszámolás a 2018-ban kiutalt SZJA 1 % támogatással (Merészné Horváth Ágota, Rékasi Mihályné)

5. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2019. december 31-i állapot szerint (Merészné Horváth Ágota)

6. Javaslat az egyesület 2020 első félévi programjára (Tasnádi Edit, Szabó István)

7. Javaslat a 2020. évi gazdálkodás elveire (Merészné Horváth Ágota, Szabó István)

8. Az egyesület új elnöksége és Felügyelő Bizottsága megválasztásának előkészítése - zárt ülés (Vásáry István)

9. A 2016/679. sz. EU-rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) előírásainak történő megfelelés (Szabó István)

10. Egyéb

Budapest, 2019. december 1.

Szabó István
ny. nagykövet
az egyesület elnöke

Nyomtatás

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság elnökségi üléséről (2019. okt. 9.)

on .

Ezen a linken olvasható az egyesület elnökségének 2019. október 9-i üléséről készített emlékeztető.

Nyomtatás

Egyesületi elnökségi ülés, 2019. október 9.

on .

Az MTBT következő elnökségi ülésére 2019. október 9-én, szerdán 15:00 órakor kerül sor.

Helyszín: Starbucks Kávézó, Budapest, 2. kerület, Lövőház u. 2-6. (Mammut II.)

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

A Tiszteletbeli Elnök, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai állandó meghívottjai az elnökségi üléseknek.

Az elnökség meghívja az ülésre a 2019. évi rendes taggyűlésen megválasztott Jelölő Bizottság elnökét és tagjait, valamint Rékasi Mihálynét, az egyesület könyvelőjét,

Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeznek.

Napirend:

1. A 2019. évi költségvetés helyzete a harmadik negyedév végén, a tagdíjfizetések beérkezése.

2. A 2019. évi rendes taggyűlés által meghatározott 2019. évi gazdálkodási irányelvek megvalósulása.

3. A költségvetés tervezése 2019. december 31-ig.

4. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak.

5. Javaslat az MTBT által kiadott egyes művek horvát nyelven történő kiadására.

6. Az egyesület 2020. januári taggyűlésének előkészítése (új elnökség és Felügyelő Bizottság, valamint új tiszteletbeli tag vagy tagok választása).

7. Egyéb.

 

 

Nyomtatás

Emlékeztető az MTBT elnökségi üléséről (2019. márc. 7.)

on .

Ezen a linken található az MTBT elnökségének 2019. március 7-i üléséről készített emlékeztető, amely tartalmazza az egyesület 2019. évi költségvetését is.