Nyomtatás

Az egyesület elnökségének 2015. április 10-i határozata (vezető tisztségviselők lemondása, jelölő bizottság felkérése, új tagok felvétele)

on .

Flesch István, a Felügyelő Bizottság elnöke, Mináry Erzsébet és Mányoki János FB-tagok március 24-én írásban tájékoztatták az elnökséget, hogy személyes okokból (betegség, családi és más elfoglaltság) lemondanak tisztségükről, mivel ezek az okok nehezítik az FB kellően összehangolt tevékenységét. Fodor Gábor ugyancsak bejelentette, hogy új munkaköre tartósan akadályozza tisztségének ellátásában, ezért lemond főtitkári megbízásáról.

Az elnökség a lemondásokat egyhangúlag tudomásul vette és a következő határozatot hozta:

Az Alapszabály 8.2 pontja értelmében a lemondásokat 60 napos határidővel fogadja el. A főtitkári, valamint a három FB-tisztségre a választást a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódó taggyűlésen volna célszerű megtartani (az Alapszabály szerint az FB tagjai maguk választják majd meg soraikból az FB elnökét.) Az elnökség javasolja, hogy az FB tagjai az Alapszabály szerinti 5 évre, a főtitkár pedig az elnökség jelenlegi mandátumának időtartamára, azaz 2018. október 7-ig kerüljön megválasztásra.

A jelöltek személyének kiválasztása céljából felkéri a jelölő bizottságban való részvételre Rüll Ildikót, Tasnádi Editet és Tóth Ágnest. Felkéri a jelölő bizottság tagjait, hogy válasszák meg a bizottság elnökét, majd az alapszabályban meghatározott kritériumok és összeférhetetlenség figyelembevételével, az egyesület tagjainak véleményét kikérve a jelölő bizottság tegyen javaslatot jelöltekre 2015. április 30-ig. Munkájuk elvégzéséről tájékoztassák az elnökséget, hogy az egyesület elnöke összehívhassa az új vezető tisztségviselők megválasztására hivatott taggyűlést, amelyet a tervezett május 19-i társasági üléshez kapcsolódóan lenne célszerű megtartani.

Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy Pásztor Emese és Papp Katalin, illetve Pásztor Emese és Szabó István ajánlók támogatásával elfogadja dr. Mester Éva Cecília és Mravik Lászlóné dr. Kovács Petronella tagfelvételi kérelmét.