Nyomtatás

Nyilvános elnökségi ülés (2017. október 17.)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.) elnökségi ülésére 2017. október 17., kedd 14:00 órakor kerül sor. Helyszín: Budapest, III. kerület, Mókus u. 1-3.

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:

1. Az éves költségvetés felhasználása 2017. szept. 30-ig. Az év végéig várható kiadások és bevételek és a várható eredmény.

2. A Nemzeti Együttműködési Alap által 2017. április 1. - 2018. március 31. közötti időszakra biztosított működési célú támogatás felhasználásának helyzete, teendők.

3. A 2016. évi SZJA 1 %-os támogatások tervezett elszámolása. A 2017. évi SZJA 1 % támogatások tervezett felhasználása a 2018. évben.

4. Tájékoztató a 2017. október 16-ig beérkezett tagdíjfizetésekről. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak.

5. Teendők az egyesület főtitkári és főtitkár-helyettesi tisztségének betöltése vagy megszüntetése érdekében.

6. Határozat a 2018. évi rendes taggyűlés időpontjáról

7. Határozat új tagok felvételéről.

8. Javaslatok 2018. évi egyesületi rendezvényekre

9. Egyéb.