Nyomtatás

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság elnökségi üléséről (2018. jan. 9.)

on .

1/2018. (2018. január 9.) sz.

Emlékeztető a Magyar-Török Baráti Társaság elnökségi üléséről

A szervezet neve: Magyar-Török Baráti Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0005183, székhelye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., a továbbiakban: MTBT).

A 2017. december 3-án összehívott elnökségi ülés 2018. január 9-én 15.00 órával kezdődően került megtartásra az egyesület székhelyén.

Az ülésen szavazati joggal részt vett az elnökség három tagja (Szabó István elnök, Tasnádi Edit alelnök, Merészné Horváth Ágota gazdasági titkár), továbbá tanácskozási joggal Kovács József, a Felügyelő Bizottság elnöke. Meghívást kapott Vásáry István tiszteletbeli elnök és Polonkai Zsuzsanna, az egyesület könyvelője, akik más elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni az ülésen.

A nyilvános ülésről az egyesület honlapján előzetesen tájékoztatást adtunk. 

Az elnökségi ülés fő célja az MTBT 2018. január 30. napjára tervezett éves rendes taggyűlésének előterjesztendő elnökségi dokumentumok megvitatása és elfogadása volt.

Az egyesület elnöke által levezetett elnökségi ülés mindvégig határozatképes volt. 

Napirend:

1. Szöveges elnökségi beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, 2017. évi gazdálkodási elveinek és költségvetésének megvalósulásáról. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

3. Az egyesület számviteli beszámolója az Országos Bírói Hivatalnak és annak közhasznúsági melléklete. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, amelyet a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie kell a január 30-i rendes taggyűlés elé terjesztése előtt.

4. Egyesületi ingó vagyonleltár. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

5. Javaslathat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és első fokon határozott Farkas Csaba tagsági jogviszonyának megszüntetéséről azzal, hogy a tagsági jogviszony felmondásáról az egyesület 2018. évi rendes taggyűlése hoz határozatot.

6. Javaslat az egyesület főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztségének megszüntetésére és az MTBT létesítő okirata ezzel kapcsolatos módosítására. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

7. Javaslat tiszteletbeli taggá választásra. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést Puskás László tiszteletbeli taggá választásának ajánlásáról a taggyűlésnek.

8. Javaslat az egyesület 2018. évi programjára. Az elnökség megvitatta a 2018. évre tervezett rendezvényeket azzal, hogy az éves programot a 2018. évi költségvetéssel együtt, március 31-ig véglegesíti.

9. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési célú támogatás céljából benyújtásra tervezett 2018. évi pályázatról. Az elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy 2018. január 15-ig benyújta az egyesület működési célú támogatást célzó pályázatát (NEA-KK-18-M), majd erről az ügyrendnek megfelelően tájékoztatja az egyesület tagjait. A kért támogatás összege 247.500,- Ft, az önerő 27.500,- Ft. Az elnökség a javaslattal egyetértett.

10. Javaslat a 2018. évi gazdálkodás elveire. Az elnökség 3 támogató szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, amelyet a Felügyelő Bizottságnak írásban véleményeznie kell a rendes taggyűlés elé terjesztése előtt.

11. Egyéb

A napirend alatt hozzászólás nem volt.

Budapest, 2018. január 9.