Nyomtatás

Az MTBT elnökségi ülésének összehívása (január 10.)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 2019. január 10-én, csütörtökön 14:00 órakor tartja nyilvános elnökségi ülését.

Az ülés fő célja az egyesület 2019. január 29. napjára tervezett éves rendes taggyűlésén előterjesztendő elnökségi dokumentumok megvitatása és elfogadása.

Helyszín: az MTBT székhelye, 1062 Budapest, Bajza u. 54. mf. 1/1.

Napirend:

1. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2018. évi elveinek teljesüléséről

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2018. évről és annak közhasznúsági melléklete

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2018. december 31-i állapot szerint

5. Javaslat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására

6. Javaslat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelői szerződés megújításáról a Rével Bt-vel

7. Javaslat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választására

8. Javaslat az egyesület 2018. évi programjára

9. Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtásra tervezett (esetleges) 2019. évi pályázatról

10. Javaslat a 2019. évi gazdálkodás elveire

11. Javaslat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztására a 2020. januári rendes taggyűlésen. Javaslat az MTBT 2019. januári rendes taggyűlésének a jelölő bizottság tagjaira.

12. Egyéb