Nyomtatás

2013. október 8.

on .

A taggyűlés elfogadta a 2012. évi beszámolót a Társaság tevékenységéről, valamint a 2012. évi pénzügyi beszámolót és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. A tagdíjat diákok és nyugdíjasok számára 1.500, minden egyéb esetben 3.000 forintban határozta meg.

Módosította az egyesület alapszabályát: az Elnökség létszámát öt főre csökkentette, bevezette a titkár tisztségét, döntött arról, hogy a jövőben nem az elnökség tagjai, hanem a taggyűlés választja meg az egyes tisztségekre külön-külön történő, titkos szavazással az elnököt, az alelnököt, a főtitkárt, a titkárt és a gazdasági titkárt. Titkos szavazással megválasztotta az egyesület elnökének Szabó Istvánt, alelnöknek Tasnádi Editet, főtitkárnak Fodor Gábort, titkárnak Oláh Pétert, gazdasági titkárnak Visoczky Mártát, az Ellenőrző Bizottság tagjainak pedig Mináry Pálnét, Flesch Istvánt és Mányoki Jánost.