Hírek

Nyomtatás

Elhunyt Ertunç Baykal, egyesületünk tiszteletbeli tagja

on .

Ertunc Baykal fot

Ertunç Baykal barátunk 1943-ban született. Neve összefonódik Thököly Imre és Zrínyi Ilona emlékének ápolásával Kocaeliben (Izmit) és Karatepén, ahol az egykori "Virágok mezeje" található. Nagy szerepe volt abban, hogy 2005-ben, Thököly Imre egykori sírja helyén, halálának 300. évfordulóján magyar-török összefogással emlékművet avathassunk. 2006-ban alapítója és első elnöke, később pedig tiszteletbeli elnöke volt az izmiti Thököly Imre - Zrínyi Ilona Magyar-Török Baráti Társaságnak. Sokat segített a tartományi és a városi önkormányzat kapcsolatépítésében a magyar partnerekkel. Nagy szerepe volt a kocaeli Thököly Imre Múzeum és a karatepei emlékhely létrehozásában. Önzetlen segítségét élveztük egyesületünk izmiti és karatepei programjainak lebonyolításában. Szívós erőfeszítéseivel támogatta azt a - sajnos, még mindig megvalósításra váró - elképzelést, hogy a karatepei Virágok Mezején létrejöjjön a Makovecz Imre által tervezett emlékhely. 2011-ben a magyar köztársasági elnöktől vehette át Ankarában a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozat) állami kitüntetést a magyar-török kulturális kapcsolatok terén kifejtett tevékenységéért. 2015-ben választottuk a Magyar-Török Baráti Társaság tiszteletbeli tagjává.

Nyomtatás

Elhunyt Hazai György turkológus, orientalista

on .

hazai gyorgy foto mek oszk hu

2016. január 7-én, életének 84. évében elhunyt Hazai György turkológus, orientalista, nyugdíjas egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja. A magyar keletkutatásnak és az egész magyar tudományosságnak óriási nemzetközi megbecsültséget szerző régi, nagy orientalista generáció egyik legkiemelkedőbb képviselője volt.

Hazai professzorra, egyesületünk tagjára Fodor Pál turkológus, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója emlékezik:

Hazai György a török népek és a török nyelvek kutatója volt. Nemzetközi mércével mérve is kimagasló tudományos életműve és tudományos közéleti tevékenysége révén a világ egyik legismertebb és legelismertebb magyar keletkutatójaként tartják számon. A legendás Németh Gyula, Ligeti Lajos és Fekete Lajos professzorok tanítványaként török–történelem szakon végzett az ELTE-n. Egy éves szófiai vendégtanárkodást követően négy évig az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott. 1963-tól a berlini Humboldt Egyetem docense, majd professzora, közben 1963-1974 között a Német Tudományos Akadémia Turfán-kutatócsoportjának vezetője. 1982-ben hazatért, 1984-1990 között az Akadémiai Kiadó igazgatói posztját töltötte be. 1991-től nyugdíjazásáig az MTA Nyelvtudományi (később Irodalomtudományi) Intézetében működő Orientalisztikai Munkaközösség tudományos tanácsadója, majd kutatóprofesszora. Közben (1992-1999 között) a nicosiai Ciprusi Egyetem tanszékvezető tanára, 2000 és 2003 között pedig a budapesti német nyelvű Andrássy Egyetem alapító rektora.

Nyomtatás

Hírös Históriák

on .

hirs historiak

Hírös Históriák címmel jelent meg december 8-án a Kecskeméti Médiacentrum helytörténeti magazinja, amely ezen a linken teljes terjedelmében olvasható.

A kiadványban jó néhány török vonatkozású írást találunk – A beszélő köntös nyomában című időszaki kiállításról, a török hódoltság kori Kecskemétről, egy török kút feltárásáról a kecskeméti belvárosban, Tekirdag és Kecskemét kapcsolatáról, Bartha Júlia cikkét Adakále szigetéről -, de nagyon érdekes a Lechner Ödön meg nem épített víztornyáról szóló ismertetés is.

A magazin főszerkesztője Bán János, akit sokan Bán Mórként, a népszerű Hunyadi-regényciklus szerzőjeként ismernek, felelős szerkesztője pedig Kriston Vízi József, egyesületünk tagja.

Nyomtatás

MTBT elnökségi ülés (november 23.)

on .

Alapszabályunk értelmében az egyesület elnökségi ülésein – amelyek nem nyilvánosak - az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai mellett az egyesület tagjai is részt vehetnek.

Ezért tájékoztatjuk az egyesület tagjait, hogy az MTBT elnökségének ülésére 2015. november 23-án, hétfőn 17.30 órakor kerül sor a Budapest, I. kerület, Batthyány tér 7. sz. alatti Angelika kávéházban.

Napirend:

1. A gazdasági titkár tájékoztatása az egyesület 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak időarányos teljesüléséről, valamint az egyesület tagjainak 6 hónapnál hosszabb ideje fennálló tagdíjhátralékáról (2013, 2014., 2015.).

2. Az elnökség határozata póthatáridő kitűzéséről a 2013., 2014. és 2015. évi tagdíjhátralék megfizetésére, valamint fizetési felszólítás kiküldéséről az érintett egyesületi tagok részére.

3. Az elnökségi tagok javaslatai a 2016. évi programokra, azok megvitatása.

4. Egyéb

Az MTBT elnöksége