Rendezvényeink

Nyomtatás

Vígh István: Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig (jan. 9., kedd)

on .

Szívesen látjuk Önöket a 2018. január 9-én, kedden 17:30 órakor kezdődő rendezvényünkön, amelyen Vígh István történész, egyesületünk tagja tart előadást "Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség. Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Nyomtatás

Az egyesület óévzáró vacsorája (december 15.)

on .

Egyesületünk hagyományos óévzáró vacsoráját december 15-én, pénteken 18:00 órától tartjuk. A részletekről az MTBT tagjai e-mailben kapnak tájékoztatást. Családtagjaikat és barátaikat is szeretettel várjuk!

jv

 

 

Nyomtatás

Vér Márton: “A Mongol Birodalom postaszolgálata” (nov. 30., csütörtök)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2017. november 30-án, csütörtökön 17:30 órakor kezdődő rendezvényére, amelyen dr. Vér Márton, a Berlin-Brandenburgi Akadémia kutatója tart előadást "A Mongol Birodalom postaszolgálata" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Nyomtatás

Demeter Gábor: Az oszmán Balkán etnikai viszonyai - 1850-1914. (okt. 31.)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2017. október 31-én, kedden 17:30 órakor kezdődő rendezvényére, amelyen Demeter Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóintézete Történettudományi Intézete tudományos munkatársa tart előadást "Az oszmán Balkán etnikai viszonyai - 1850-1914 "címmel.

Helyszín:Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Demeter Gábor "A Balkán és az Oszmán Birodalom - Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig " c.munkájának első és második kötete egyesületünk könyvtárából kölcsönözhető.

Nyomtatás

Varga Imre: Bosznia-Hercegovina a jugoszláv államszövetség felbomlásától napjainkig (szept. 21. 17:30)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület szívesen látja Önöket és barátaikat a 2017. szeptember 21-én, csütörtökön 17:30 órakor kezdődő rendezvényén, amelyen Varga Imre, a Magyar Köztársaság volt szarajevói nagykövete tart előadást "Bosznia-Hercegovina a jugoszláv államszövetség felbomlásától napjainkig" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzenek, mert az előadást pontosan kezdjük!

A rendezvény tervezett időtartama másfél óra.

Nyomtatás

A TÖRÖK BELPOLITIKÁRÓL - Egy elmaradt előadás helyett

on .

Június 20-án dr. Dobrovits Mihály turkológus-történész előadást ígért a Magyar-Török Baráti Társaságnak, amelyet sajnos nem tudott megtartanani. Így írásban igyekszik kárpótolni azokat, akik hiába vártak rá.

Írása letölthető ezen a linken.

Nyomtatás

Dr. Dobrovits Mihály előadása Törökországról (június 20.)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság szívesen lát minden érdeklődőt következő rendezvényén, 2017. június 20-án, kedden 17:30 órakor. Azon Dr. Dobrovits Mihály turkológus-történész tart előadást az aktuális törökországi belpolitikai helyzetről.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Az előadás és az azt követő beszélgetés tervezett időtartama másfél óra.

Nyomtatás

Dr. Mányoki János előadása: Luther és az iszlám (május 30.)

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság következő nyilvános rendezvényére 2017. május 30-án, kedden 17:30 órakor kerül sor, s azon Dr. Mányoki János, az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos munkatársa, korábbi igazgatója, egyesületünk tagja tart előadást "Luther és az iszlám" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség. Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük! Az előadás és az azt követő beszélgetés tervezett időtartama kb. másfél óra.

Következő programunk június 20-án, kedden 17:30 órakor Dr. Dobrovits Mihály nyilvános előadása: Törökország belpolitikai helyzete.

 

Nyomtatás

"Az én Törökországom" - fotókiállítás megnyitó május 5-én

on .

A Magyar-Török Baráti Társaság az óbudai Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal és a kecskeméti Európa Jövője Egyesülettel együtt készítette elő Nijat Ayvaz tekirdagi fotóművész képeinek kiállítását. Nijat fotóin a művész szemszögéből azokat az embereket látjuk, akikkel Törökországot járva nap mint nap találkozhatunk.

Az egyesület tagjait és minden érdeklődőt meghívunk a kiállítás megnyitójára, amelyre május 5-én, pénteken 16:00 órakor kerül sor Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (Budapest, III. kerület, Korona tér 1.).

Részletes meghívó letöltése

 A megnyitón törökös kínálást biztosít a Magyar-Török Nők Egyesülete.

Facebook esemény

A kiállítás július 2-ig látogatható.

A Magyar-Török Baráti Társaság ezt követő nyilvános rendezvényére (Mányoki János: Luther és az iszlám) május 30-án 17:30 órai kezdettel kerül sor a Bajza utca 54-ben.

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák ebben az évben is a Magyar-Török Baráti Társaságot!

Adószámunk: 18047723-1-42

Nyomtatás

Rendkívüli taggyűlés - a közhasznú jogálláshoz szükséges alapszabály-módosítás (április 11.)

on .

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) rendkívüli taggyűlésére

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

Időpont: 2017. április 11., kedd, 17.15 óra.

Napirendi pontok:

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében foglaltak teljesítése, a létesítő okirat IV. 2/A d) pontjának módosítása.

Az MTBT taggyűlése döntésének megfelelően kérelmeztük a közhasznú jogállás megadását az illetékes bíróságnál. A Fővárosi Törvényszék 2017. március 20-án kelt, 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében - amely a meghívó mellékletében található - 30 napon belül teljesítendó hiánypótlást rendelt el, arra hivatkozva, hogy az Ectv. 37. paragrafusa (3) bekezdés b. pontja értelmében az alapszabályban rendelkezni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlésének módjáról is. Ez a jogszabály értelmében történhet postán, ajánlott vagy tértivevényes küldeményben, de visszaigazolt elektronikus levélben is.

Annak érdekében, hogy a hiánypótlás az előírt határidőn belül benyújtásra kerülhessen, az egyesület elnöksége javasolja, hogy az MTBT 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlése határozzon az alapszabály kiegészítéséről. Az elnökség javaslata szerint az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben kell közölni.

2. Kövecsi-Oláh Péter főtitkár és Dávid Ferenc főtitkár-helyettes lemondása

Az egyesület elnöksége 2017. március 20-án elektronikus levélben tájékoztatta az egyesület tagjait, hogy Kövecsi-Oláh Péter főtitkár családi okokra hivatkozva március 9-i, Dávid Ferenc főtitkár-helyettes pedig magántermészetű okot megjelölve március 16-i időponttal lemondott tisztségéről.

Az egyesület alapszabálya szerint "A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." Mivel az egyesület elnöksége a testület határozatképességét és az egyesület működőképességét három fővel is biztosítani tudja, az elnökség egyhangúlag - Kövecsi-Oláh Péter esetében 2017. március 9-i, Dávid Ferenc esetében pedig 2017. március 16-i hatállyal - elfogadta a két vezető tisztségviselő lemondását.

Az elnökség javasolja a taggyűlésnek, határozzon arról, hogy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltéséről, vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetéséről legkésőbb az egyesület következő - 2018. elején esedékes - rendes taggyűlése döntsön és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.

3. Egyéb

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.

Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2017. április 11-én, kedden, 18.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy kérjük, szíveskedjék írásban eljuttatni azokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

17.30 és 18.45 óra között kerül sor Tasnádi Edit nyilvános előadására "Török vonatkozások Arany János műveiben" címmel, amelyen közreműködik Auth Magda előadóművész.

Budapest, 2017. március 25.