Örülünk, hogy érdeklődik tevékenységünk iránt, mert reméljük, a jövőben közhasznú egyesületünk tagjaként, rendezvényeink résztvevőjeként vagy tevékenységünk támogatójaként üdvözölhetjük.

Összeköt bennünket Önnel a törökországi kultúrák, az emberek, a nyelv, a magyar-török közös múlt emlékei és a mai, sokszínű Törökország iránti érdeklődés. 1989-ben ezért hoztuk létre Társaságunkat, amely végül 1993-ban nyert hivatalos bejegyzést 51 alapító tag, s rajtuk kívül még sok más barátunk támogatásával.

Céljainkról és egyesületünk működéséről Alapszabályunkban részletesen olvashat.  

Egyesületünk kormányoktól, politikai pártoktól és ideológiáktól független, non-profit társadalmi szervezet. Tevékenységünk a két ország népei közötti barátság ápolására, a kulturális, művészeti, tudományos és civil kapcsolatok bővítésére irányul. Együttműködést keresünk, közös rendezvényeket tartunk mindenkivel, aki osztja céljainkat - civilekkel, más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, s a két ország hivatalos képviselőivel egyaránt.

Az elmúlt évtizedekben sokat tettünk a két országban található műemlékek és kulturális értékek védelmében Rodostótól Kütahyáig, Isztambultól Izmitig. Számos magyar, török vagy kétnyelvű könyvet jelentettünk meg, elsősorban a közös történelmi múlt kiemelkedő személyiségeiről. 12 éven keresztül kiadtuk a Török Füzeteket, amelynek digitalizált számait honlapunkon is olvashatják.

Társaságunk rendes tagjai lehetnek két egyesületi tag támogatásával magyar és külföldi természetes és jogi személyek. Tagjaink Magyarország-szerte sokfelé élnek. Önnek sem kell a fővárosban laknia ahhoz, hogy tagtársunk lehessen. Noha tagjaink között vannak Magyarország legkiválóbb turkológusai, egyesületünk nem szakmai társaság, mindenkire számítunk, akit érdekel Törökország, s szeretne részt venni egy lelkes civil közösség tevékenységében. Kérjük, jöjjön el rendezvényeinkre, s lépjen be egyesületünkbe. A belépéshez elegendő kitöltenie a honlapunkon található belépési nyilatkozatot és e-mailben eljuttatnia Társaságunkhoz.

Szívesen fogadjuk programjavaslatait, tájékoztatását hazai vagy törökországi rendezvényekről. Örülnénk, ha közös programokra vagy pályázatokra kérne minket, akár itthon, akár Törökországban.

Működésünket az egyesületi tagok tagdíjfizetése, pártoló tagi hozzájárulások, továbbá adományok és a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-nak felajánlásából származó bevételek teszik lehetővé.

Természetes és jogi személyként egyaránt segítheti célkitűzéseinket, egyesületünk Pártoló Tagjaként!

Adományaival vagy személyi jövedelemadója 1 %-nak felajánlásával szintén támogathatja tevékenységünket.

Közhasznú jogállással rendelkező egyesületünkkel a társasági adó hatálya alá tartozó adományozók tartós adományozási szerződést köthetnek, amelyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy egyesületünknek ellenszolgáltatás nélkül pénzbeli támogatást nyújtanak a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal, azonos vagy növekvő összegben. Így az adózás előtti eredményt csökkenthetik az egyesületünknek biztosított adomány 20 százalékával, valamint további 20 százalékkal.

Számítunk Önre!

Szabó István ny. nagykövet,
a Magyar-Török Baráti Társaság elnöke