Éves beszámoló

Nyomtatás

Az egyesület tevékenysége 1989-től napjainkig

Az alábbiakban közzétesszük a Magyar-Török Baráti Társaság éves tevékenységéről készített, a taggyűlésnek előterjesztett szöveges beszámolókat 1989-től kezdve. Vannak évek, amelyek hiányoznak, a hiányzó dokumentumokat pótoljuk, ha tudjuk. A 2015. évre vonatkozó beszámolóval kezdődően az éves rendes taggyűlés jegyzőkönyvét a beszámoló mellett külön rendelkezésre bocsátjuk.

Az ún. számviteli beszámolókat a közhasznúsági melléklettel, amelyeket az illetékes bíróságnak adunk le minden évben, másik menüpontban találják. 

 

2020. jegyzőkönyv / beszámoló

2019. jegyzőkönyv / beszámoló

2018. jegyzőkönyv    /    beszámoló

2017.  jegyzőkönyv   /    beszámoló      

2016.  jegyzőkönyv   /  beszámoló

2015.

2014.

2012-2013.

2011.

2009-2010.

2008.

2006-2007.

2003-2005.

2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

1997.

1996.

1995.

1994.

1993.

1993. - a megismételt alapító taggyűlés

1992.

1991.

1990.

1989.

 

Nyomtatás

Tájékoztatás az MTBT 2018. évi rendes taggyűléséről

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) 2018. január 30-án tartotta 2018. évi rendes taggyűlését a következő napirenddel:

 

1. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület 2017. évi tevékenységéről. 

2. Az elnökség szöveges beszámolója az egyesület pénzvagyonáról, a 2017. évi költségvetésfelhasználásáról és a 2017. évi gazdálkodási elvek teljesüléséről. Az Országos Bírói Hivatalnak benyújtandó 2017. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklete.

3. Az elnökség beszámolója az egyesület ingó vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2017. évi tevékenységéről

5. Az elnökség javaslata az egyesület 2018. évi gazdálkodásának elveire.

6. Az elnökség javaslata a 2017. november 30-i póthatáridőig a 2017. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tag tagsági jogviszonyának felmondására.

7. Az elnökség javaslata a Magyar-Török Baráti Társaság létesítő okiratának módosítására, a főtitkári és a főtitkár-helyettesi tisztség megszüntetésére.

8. Javaslat Puskás László tiszteletbeli tagságára

9. Egyéb

 

A napirendi pontokkal kapcsolatos valemennyi előterjesztést EZEN A LINKEN, a taggyűlés jegyzőkönyvét ITT, az Országos Bírósági Hivatalnak készített és január 31-én benyújtott számviteli beszámolót és közthasznúsági mellékletét pedig EZEN A LINKEN olvashatják.