Pénzügyi információk, költségvetés

Nyomtatás

A 2018. évi költségvetés

Az MTBT 2018. évi költségvetése ezen a linken tekinthető meg.

Nyomtatás

Köszönet az SZJA 1 % támogatásért!

Közhasznú egyesületünket 2018-ban 11 fő támogatta személyi jövedelemadójának 1 százalékával, összesen 40 836,- forinttal.

Köszönjük támogatásukat, amelyre a jövőben is számítunk!

Nyomtatás

Tájékoztatás az MTBT által elnyert, működési célú támogatásról (NEA-KK-17-M)

2017. április 11-én az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő / Nemzeti Együttműködési Alap értesítette egyesületünket, hogy kedvezően bírálta el januárban benyújtott pályázatunkat és 250 ezer Ft működési célú támogatást biztosít.

A pályázatban 256.500,- Ft támogatást kértünk, 28.500,- Ft önrész vállalása mellett a következő működési kiadásokhoz:
- az egyesület közhasznú jogállásának megszerzése érdekében tervezett ügyvédi munkadíjhoz (létesítő okirat módosítása, dokumentumok előkészítése, tanácsadás),
- az OTP Banknál fenntartott egyesületi pénzforgalmi számlához kötődő bankköltség és pénzforgalmi jutalék 12 havi összegéhez,
- az egyesület 2018. évi tagsági díjához a Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségében,
- a 12 havi könyvelési díjhoz,
- valamint az egyesület logójának megtervezéséhez kapcsolódó munkadíjhoz.

Nyomtatás

Személyi jövedelemadója 1 %-val támogassa egyesületünket!

Kedves Egyesületi Tagok, Tisztelt Érdeklődők!

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák egyesületünket és hívják fel erre a Magyar-Török Baráti Társaság céljaival rokonszenvező barátaikat, ismerőseiket is!

Adószámunk: 18047723 - 1 - 42

Köszönjük, ha segítik a Magyar-Török Baráti Társaság céljainak megvalósítását!

2016. évi programunk

2015. évi tevékenységünk

2015. évi pénzügyi beszámolónk

Alapszabályunk

 

Nyomtatás

Felhívás a 2016. évi tagdíj befizetésére

Kérjük az Egyesület azon  tagjait, akik még nem fizették meg 2016. évi egyesületi tagsági díjukat, hogy szíveskedjenek azt befizetni számlánkra bármely OTP-fiókban vagy átutalni az MTBT bankszámlájára (OTP 11701004-20147150).

Az alapszabály a tagdíjfzetés határidejét  a tárgyév február 10. napjában határozza meg.  A tagdíjfizetés több, mint 6 hónapos késedelme esetén a tagsági jogviszony felmondásra kerül.

Alapszabályunk szerint 2016-tól kezdődően az éves tagdíj 6.000 (hatezer) Ft, míg a nyugdíjasok és a diákok 3.000 (háromezer) Ft tagdíjat fizetnek.

A tagdíj átutalásakor kérjük, jelezzék, hogy a tagdíjfizetés a 2016. évre évre vonatkozik.

 

Nyomtatás

Az MTBT 2015. évi költségvetése

A Magyar-Török Baráti Társaság 2015. évi költségvetése ezen a linken olvasható.

Az alapszabály szerint a költségvetést az egyesület elnöksége fogadja el a taggyűlés által megszavazott éves gazdálkodási irányelvek alapján. Erre 2015. október 20-án került sor, mivel a gazdasági titkár-, illetve a könyvelőváltás, a tagdíjbefizetések és a tagdíjhátralék-rendezés elhúzódása, valamint a törvényszéki bejegyzésekkel kapcsolatos, nem tervezett ügyvédi költségek felmerülése miatt az elnökség korábban nem tudott megalapozott költségvetést készíteni. 

Nagyon fontos, hogy minden egyesületi tagunk november elsejéig fizesse be esetleges tagdíjhátralékát, amely egy-három éves tagdíjnyi összegre rúg. Ez a Társaság fenntartható működésének alapfeltétele. 

Egyelőre bizonytalan, hogy 2016-ban tudjuk-e majd fogadni az SZJA 1 %-os felajánlásokat. Ehhez ez év szeptember 30-ig regisztrálnunk kellett a NAV-nál, ami meg is történt. A 2015. június 30-i taggyűlésünkön elfogadott és az ügyvédünk által a Fővárosi Törvényszékhez július 16-án benyújtott alapszabályunkat azonban a Törvényszék - túlterheltsége miatt - mindmáig nem jegyezte be, ezért a NAV-hoz sem tudtunk bejegyzett alapszabállyal regisztrálni. Ennek következtében nem tudjuk, a NAV milyen döntést hoz decemberben az SZJA 1 % ügyében.

Nyomtatás

Felhívás tagdíjhátralék rendezésére

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Október 14-én elektronikus levélben közvetlenül megkerestük azokat a tagjainkat, akiknek nyilvántartásunk szerint tagdíjhátralékuk van.

Ha Ön nem kapott ilyen értesítést, legyen szíves honlapunkon ellenőrizni, van-e tagdíjhátraléka és ha igen, azt az alábbiak szerint rendezze.

A 2015. október 12-i helyzetet tükröző tagdíjfizetések helyzetét honlapunkon, ezen a linken tekintheti meg.

Sajnos, 121 tagunk közül csak 46 fő - tehát 10 főből kb. 4 - fizette meg mindhárom évben (2013, 2014, 2015) a tagdíjat.

39 fő egyáltalán nem fizetett tagdíjat az elmúlt három évben.

9 tagunknak e három év közül kettőben tagdíjhátraléka van.

27 fő egy éves tagdíjjal adós.

A tagdíj 2013-ban és 2014-ben 3.000,- Ft volt, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig 1500,-Ft, amit az egyesület alapszabálya szerint egy összegben, az adott év február 15-ig kellett megfizetni.

A 2015. január 27-i taggyűlés a 2015. évi tagdíj összegét 5.000,- Ft-ban, diákoknak és nyugdíjasoknak 2500,- Ft-ban, a befizetés határidejét pedig 2015. március első napjában állapította meg, egyben felkérte az egyesület tagjait esetleges 2013. és 2014. évi tagdíjhátralékuk megfizetésére.

Kérjük a tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagokat, hogy hátralékukat rendezzék 2015. november elsejéig az egyesület bankszámlájára történő átutalással, megjelölve, hogy az elmaradt tagdíjat mely év(ek)re fizetik meg.

Az egyesület bankszámla-száma: OTP 11701004-20147150 vagy másképpen: IBAN HU22 1170 1004 2014 7150 0000 0000 BIC (SWIFT): OTPVHUHB

Az egyesület alapszabályának III/6. pontja szerint a tagsági jogviszony felmondható, ha az egyesület tagja több, mint hat hónappal késik a tagdíj megfizetésével a tagdíjfizetés alapszabályban rögzített határidejéhez képest.

Köszönjük, hogy a tagdíj megfizetésével biztosítja egyesületünk működőképességét.

Budapest, 2015. október 15.

Az MTBT elnöksége