Nyomtatás

Az MTBT 2021. évi rendes taggyűlése

Egyesületünk 2021. február 23-án tartotta éves rendes taggyűlését, amelyen a következő kérdések voltak napirenden:

1. Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2020. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2020. évi elveinek teljesüléséről

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2020. évről és annak közhasznúsági melléklete

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2020. december 31-i állapot szerint

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2020. évi tevékenységéről

6. A tagdíjhátralékos egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása

7. Az egyesület 2021. évi programja

8. Az egyesület 2021. évi gazdálkodásának elvei

9. Az egyesület létesítő okiratának módosítása

10. Az egyesület tiszteletbeli elnökének megválasztása

11. Az egyesület által korábban kiadott könyvek újrakiadása

A részletes dokumentumokat az alábbi linkeken érhetik el:

A taggyűlés jegyzőkönyve

Előterjesztések az egyes napirendi pontokhoz

Számviteli beszámoló (a 3. napirendi ponthoz)

 

Nyomtatás

Meghívó az egyesület 2021. február 23-i rendes taggyűlésére

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület létesítő okiratának megfelelően 2021. február 23., kedd, 17.30 órára összehívom az egyesület 2021. évi rendes taggyűlését.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2020. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2020. évi elveinek teljesüléséről

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2020. évről és annak közhasznúsági melléklete

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2020. december 31-i állapot szerint

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2020. évi tevékenységéről

6. A tagdíjhátralékos egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása

7. Az egyesület 2021. évi programja

8. Az egyesület 2021. évi gazdálkodásának elvei

9. Az egyesület létesítő okiratának módosítása

10. Az egyesület tiszteletbeli elnökének megválasztása

11. Az egyesület által korábban kiadott könyvek újrakiadása

12. Egyéb

Az egyesület tagjainak a napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztéseket e-mailben megküldtük.

Lebonyolítás:

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletnek megfelelően:

A veszélyhelyzet során a nyilvánosság követelménye nem vonatkozik a taggyűlésre. A taggyűlést az egyesület elnöke vezeti le, ő készíti el és írja alá az ülés jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is jelenléti ívet nem kell készíteni, de a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen részt vevő egyesületi tagok adatait (név, egyesületi tagsági kategória, esetleges képviselet).

Egyebekben a taggyűlés lebonyolítása során az alapszabály konferencia taggyűlésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A taggyűlést követően annak jegyzőkönyvét és az előterjesztéseket az egyesület honlapján közzétesszük.

A fenti kormányrendeletnek megfelelően az alábbiakban ismertetem a videokonferencia lebonyolításának eszközét, az alkalmazás használatának módját:

A taggyűlést elektronikus hírközlő eszköz használatával, az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-konferencia formájában bonyolítjuk le. A részvételhez internet-hozzáférés, asztali számítógép, laptop, tablet vagy mobiltelefon szükséges, s engedélyezni kell, hogy az igénybe vett eszközön a Google Meet alkalmazás használja a mikrofont és a kamerát. A Google Meet alkalmazás magyar nyelvű ismertetője: https://support.google.com/meet/?hl=hu#topic=7306097

A Google Meet alkalmazás használatához előzetesen ingyenes Google-fiók (gmail-cím) regisztrálása szükséges (ha ilyennel nem rendelkezik), amely így történik: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=hu Ezt az e-mail címet legyen szíves megküldeni e-mailben az MTBT alábbi hivatalos e-mail címére: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (akinek korábbról ismerjük a gmail-es címét, annak természetesen nem kell újra megküldenie).

Minden egyesületi tagnak a gmail-címére küldjük ki a február 23-i konferencia taggyűlésre szóló belépési kódot tartalmazó értesítést (akinek a címét már ismerjük, annak automatikusan, a többieknek pedig folyamatosan, ahogy a címüket megkapjuk). Ebben a "csatlakozási információ" rubrikában a "Bekapcsolódás ezzel: Google Meet" sor alatt található a 10 jegyű kód, amelyre kattintva beléphet (így néz ki: meet.google.com/xxx-xxxx-xxx, ahol az ikszek helyén betűk vannak)

Aki asztali gépről vagy laptopról lép be, annak elég a fenti kódra klikkelni a belépéshez. Aki tabletről vagy mobiltelefonról lépne be, annak előzetesen le kell töltenie a Google Meet alkalmazást az általa szokásosan használt alkalmazásgyűjteményből (Google Play, Apple Store, stb).

A Google Meet alkalmazás használata, így az Ön konferencia taggyűlésen való részvétele semmilyen plusz költséggel nem jár, ha van internet-előfizetése.

Ha Ön még nem járatos a Meet használatában, javaslom, hogy február 23-án időben lépjen be az alkalmazásba, így szükség esetén segíteni tudunk annak használatában. A belépés február 23-án 17:00 órától lehetséges.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlést ugyanebben a formában, változatlan napirendi pontokkal 2021. február 23-án, kedden, 18.00 órakor tartjuk meg. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Kérem, hogy a taggyűlésig rendelkezésükre álló 3 hét alatt a csatolt előterjesztéseket szíveskedjenek tanulmányozni az ülés gördülékeny lebonyolítása érdekében.

Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételük van, vagy a mostani napirendi javaslatban nem szereplő más kérdést is javasolnak napirendre venni, legyenek szívesek február 5-én estig jelezni azt a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. -mail címén. (Ez a határidő kizárólag esetleges új napirendi pontok indítványozására vonatkozik!)

Szívesen fogadjuk az előterjesztésekre és az egyesület működésére vonatkozó írásos észrevételeiket, kérdéseiket, amelyeket - határidő nélkül - szintén a fenti e-mail címen várunk.

Számítunk részvételükre!

Budapest, 2021. február 1.

Szabó István ny. nagykövet sk.

a Magyar-Török Baráti Társaság elnöke

Nyomtatás

Emlékeztető elnökségi ülésről, 2021. január 21.

Az egyesület elnökségének 2021. január 21-i üléséről készített emlékeztetőt itt olvashatják.

Az előterjesztéseket az egyesület tagjai az ez évi rendes taggyűlésre szóló meghívóval együtt kapják meg.

A taggyűlés jegyzőkönyvét és a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések szövegét a taggyűlést követően tesszük közzé a honlapon.

Nyomtatás

Elnökségi ülés, 2021. január 21.

Az MTBT Alapszabályának megfelelően összehívom a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) online elnökségi ülését 2021. január 21-én, csütörtökön 17:00 órára.

Az elnökségi ülés célja az egyesület 2021. évi (február 23-ra tervezett) online rendes taggyűlésének előkészítése.

Az elnökségi ülést az ingyenes Google Meet alkalmazással, videó-konferencia formájában bonyolítjuk le. A belépéshez szükséges Meet-értesítést az ülés előtti héten megküldöm az MTBT elnöksége tagjainak, a Tiszteletbeli Elnöknek, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az egyesület könyvelőjének.

Az ülésen szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeznek.

A Kormány 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelete 3.§ (4) bekezdése értelmében a veszélyhelyzet során a nyilvánosság követelménye nem vonatkozik az elnökségi ülésre. Az egyesület tagjainak online részvételét azonban ezen szándékuk jelzése esetén lehetővé tesszük.

Az elnökségi ülésről emlékeztető készül, amelyet megküldünk az MTBT tagjainak és közzéteszünk az egyesület honlapján.

Az elnökségi ülés napirendje:

1. Beszámoló az egyesület 2020. évi tevékenységéről

2. Szöveges beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2020. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2020. évi elveinek teljesüléséről

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2020. évről és annak közhasznúsági melléklete

4. Elszámolás a 2019-ben kiutalt SZJA 1 % támogatással

5. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2020. december 31-i állapot szerint

6. A hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása

7. Az egyesület 2021. első félévi programja

8. A 2021. évi gazdálkodás elvei

9. Az egyesület tiszteletbeli elnökének megválasztása

10. Új tiszteletbeli tag(ok) választása

11. Az egyesület létesítő okirata VI. fejezetének módosítása

A napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeiket és esetleges kiegészítő napirendi javaslataikat szíveskedjenek 2021. január 1-ig megküldeni.

Szabó István,

az MTBT elnöke

Nyomtatás

Emlékeztető az MTBT elnökségi üléséről (2020. október 20.)

Ezen a linken olvashatják az egyesület elnökségének 2020. október 20-án megtartott üléséről készített emlékeztetőt.

Köszönjük mindenkinek, aki név nélkül vagy névvel felajánlotta személyi jövedelemadója 1 %-át egyesületünknek, vagy adománnyal támogatott minket!

Kérjük, hogy a jövő évben is ajánlják fel nekünk az SZJA 1 százalékát.

Nyomtatás

Elnökségi ülés, 2020. október 20.

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) online elnökségi ülésére 2020. október 20-án, kedden 15:00 órakor kerül sor.

Az ülést az ingyenes Google Meet alkalmazással videó-konferencia formájában bonyolítjuk le.

Szavazati joggal az elnökség tagjai rendelkeznek.

A közhasznú egyesület elnökségi ülése nyilvános.

A videó-konferenciára az jelentkezhet be, aki (ingyenes) gmail-es e-mail címmel rendelkezik, előzetesen jelezte részvételi szándékát és ennek nyomán meghívót kapott.

Az egyesület tagjai, illetve más érdeklődők részvételi szándékukat október 19-én, hétfőn 15:00 óráig jelezhetik az egyesület hivatalos e-mail-címén: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Az elnökségi ülésről emlékeztető készül, amelyet megküldünk az MTBT tagjainak, illetve közzétesszük azt az egyesület honlapján.

Az elnökségi ülés napirendje:

1. Tájékoztatás a 2020. évi SZJA 1 % felajánlás összegéről

2. Tájékoztatás a 2020. évi tagdíjfizetésekről a 3. negyedév végi helyzet szerint

3. Határozat fizetési felszólítás kiküldéséről a hat hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal rendelkező egyesületi tagoknak

4. Tájékoztatás a tervezett 2020 májusi zágrábi egyesületi kirándulásra jelentkezett résztvevők által befizetett díjak visszafizetéséről

5. Tájékoztatás a 2020. évi költségvetés felhasználásáról és az egyesület pénzvagyonáról a 3. negyedév végén, valamint az év végéig tervezett kiadásokról

6. A pénzkezelési szabályzat módosítása (a 2021. évtől hatályos tagdíj összegének átvezetése)

7. Egyéb:

- tervezett rendezvényeink az év végéig

- a 2021. évi rendes taggyűlés előkészítése

- javaslatok tiszteletbeli taggá választásra a 2021. évi rendes taggyűlésen

- javaslatok a 2021. évi programokra.

Budapest, 2020. október 7.

Nyomtatás

Az elnökség 2020. január 28-i ülése

Az egyesület elnöksége 2020. január 28-i ülésén elfogadta az MTBT 2020. évi költségvetését, valamint adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát.

Az ülésről készült emlékeztető itt elérhető.

Nyomtatás

Emlékeztető az MTBT elnökségi üléséről (2020. jan. 8.)

Az egyesület elnökségének 2020. január 8-i üléséről készített emlékeztetőt itt olvashatja.