Nyomtatás

Az MTBT 2019. évi rendes taggyűlése

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület

(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)

2019. évi rendes taggyűlésére

 

 

Időpont: 2019. január 29., kedd, 17.15 óra.

 

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

 

Napirend:

1. Beszámoló az egyesület 2018. évi tevékenységéről 

 

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2018. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2018. évi elveinek teljesüléséről

 

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2018. évről és annak közhasznúsági melléklete

 

4. Egyesületi ingó vagyonleltár a 2018. december 31-i állapot szerint

 

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2018. évi tevékenységéről

 

6. Határozat a 2019. február 28-ig szóló, határozott idejű könyvelői szerződés határozatlan idejű szerződéssel történő felváltásáról a Rével Bt-vel

 

7. Határozat az egyesület 2019. évi gazdálkodásának elveiről

 

8. Határozat a 2018. november 30-i póthatáridőig a 2018. évi tagsági díjat meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról

 

9. Határozat Dr. Kakuk Zsuzsa tiszteletbeli taggá választásáról

 

10. Határozat az egyesület új elnökségének és Felügyelő Bizottságának megválasztásáról a 2020.  januári rendes taggyűlésen.  A jelölő bizottság tagjainak megválasztása.

 

11.  Az egyesület 2019. évi progamja

 

12. Egyéb

 

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2019. január 29-én, kedden, 18.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes! A közhasznú egyesület taggyűlése nyilvános.

 

A megismételt taggyűlés előtt, 17.30 és 18.00 óra között Czentnár András, az ELTE BTK Török Filológiai Tanszékének oktatója tart előadást “A közép-ázsiai lókereskedelemről és annak fortélyairól” címmel.