Nyomtatás

2020. évi rendes taggyűlés (január 28.)

Meghívó

a Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület
(1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183)
2020. évi rendes taggyűlésére

Az MTBT létesítő okiratának megfelelően összehívom az egyesület 2020. évi rendes taggyűlését.

Időpont: 2020. január 28., kedd, 17.30 óra.

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

Napirend:

1. Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről

2. Beszámoló az egyesület pénzvagyonáról, a 2019. évi költségvetés felhasználásáról és a gazdálkodás 2019. évi elveinek teljesüléséről

3. Az egyesület beszámolója az Országos Bírósági Hivatalnak a 2019. évről és annak közhasznúsági melléklete

4. Egyesületi vagyonleltár a 2019. december 31-i állapot szerint

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója 2019. évi tevékenységéről

6. Határozat az egyesület 2020. évi gazdálkodásának elveiről

7. Az egyesület létesítő okiratának módosítása

8. Az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása (zárt ülés)

9. Egyéb

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlést ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2020. január 28-án, kedden, 18.00 órakor tartjuk meg.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

A közhasznú egyesület taggyűlése - a 8. napirendi pont kivételével - nyilvános.

A megismételt taggyűlés előtt, 17.35 és 18.00 óra között levetítjük a Fodor Pál turkológus Az oszmán-török hódítás mérlege című, az Élet a török hódoltságban elnevezésű konferencián elhangzott előadásáról 2017-ben készített felvételt.

2010. január 10.

Szabó István,
az egyesület elnöke