Nyomtatás

Elnökségi döntések 2015. január 19.

2015. január 19-én az MTBT elnöksége ülésén részt vettek az elnökség tagjai Visoczki Istvánné gazdasági titkár kivételével, aki betegség miatt maradt távol, valamint az ellenőrző bizottság képviseletében Mányoki János EB-tag.

Az elnökség egyhangúlag elfogadta Bányai Ferenc tagfelvételi kérelmét és tudomásul vette Czeglédi Gyula bejelentését egyesületi tagsága megszüntetéséről. A változások után az egyesület taglétszáma 114 fő.

Az elnökség megvitatta és egyhangúlag elfogadta a következő dokumentumokat, amelyeket január 27-én az egyesület évi rendes taggyűlése elé terjeszt:

-  Beszámoló az egyesület 2014. évi tevékenységéről.

-  Pénzügyi-számviteli beszámoló.

- Tájékoztató a taggyűlésnek a 2013-2014. évi tagdíjfizetésekről személyekre lebontva.

- Javaslat az egyesület 2015. évi gazdálkodásának elveire.

- Javaslat a 2015. évi tagsági díj összegének és befizetése határidejének megállapítására

- Javaslat az alapszabály módosítására.

- Javaslat tiszteletbeli tagok felkérésére.

Január 20-án a fenti dokumentumokat az elnökség elektronikus formában megküldte az egyesület tagjainak a január 27-i taggyűlés előkészítése céljából. 

 

Nyomtatás

2014. szept. 29. - Elnökségi döntés új tagok felvételéről

Az elnökség 2014. szeptember 29-i egyhangú döntésével elfogadta Kincses-Nagy Éva, Farkas Marcell és Kemal Öztürk tagfelvételi kérelmét és tudomásul vette, hogy Varga Krisztina 2014. szeptember 17-én megszüntette tagságát az egyesületben.

Nyomtatás

2014. február 18.

A 2014. február 18-án megtartott taggyűlés egyhangúlag elfogadta az elnökség beszámolóját a 2013. évi gazdálkodásról,  az ellenőrző bizottság jelentését a 2013. évi gazdálkodással kapcsolatos tevékenységéről, valamint döntést hozott a 2014. évi gazdálkodás elveiről. Az elnökség írásban tájékoztatta a taggyűlést az általa elfogadott 2014. évi költségvetésről.

Nyomtatás

2014. február 10.

Az elnökség 2014. február 10-i ülésén, amelyen részt vett valamennyi elnökségi tag és az ellenőrző bizottság elnöke, a következő döntések születtek:

Az elnökség egyhangúan elfogadta Kunkli Péter, Papp Katalin, Pál Laura, Rüll Ildikó, Szabó Natália és Tóth Ágnes felvételi kérelmét.

Eleget tett Pandura Ferencné 2013. december 2-i és Garamvölgyi Katalin 2014. február 4-i írásos kérésének és törölte mindkettőjüket az MTBT taglistájáról.

Megvitatta és elfogadta az elnökség beszámolóját az egyesület 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról, javaslatát a 2014. évi gazdálkodás elveire, valamint az egyesület 2014. évi költségvetését. Az Alapszabály értelmében az első két dokumentumot megvitatásra és jóváhagyásra, a harmadikat tájékoztatásul a 2014. február 18-ra összehívott taggyűlés elé terjeszti.

Nyomtatás

2013. december 18.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Bizottság elnökévé választották Flesch Istvánt. 

Nyomtatás

2013. október 8.

A taggyűlés elfogadta a 2012. évi beszámolót a Társaság tevékenységéről, valamint a 2012. évi pénzügyi beszámolót és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját. A tagdíjat diákok és nyugdíjasok számára 1.500, minden egyéb esetben 3.000 forintban határozta meg.