Nyomtatás

Legyen az egyesület Pártoló Tagja!

Beküldve: Tiszteletbeli és pártoló tagság, adományozás, SZJA 1 % felajánlás lehetősége

Ki lehet a Magyar-Török Baráti Társaság Pártoló Tagja?

Bárki, aki pártoló tagi díj rendszeres megfizetésével segíti a Magyar-Török Baráti Társaság céljainak megvalósítását.

A Pártoló Tagok egyaránt lehetnek magyar és külföldi magán- vagy jogi személyek, akik az MTBT célkitűzéseivel egyetértenek és évente pártoló tagi díjat fizetnek. A pártoló tagságnak nem feltétele a magyarországi tartózkodás, illetve – jogi személy esetében – a magyarországi bejegyzés.

A pártoló tagi díj nem tévesztendő össze az adománnyal, mert adományozással nem jön létre tagsági jogviszony. A pártoló tagi jogviszony az MTBT tagságának egyik válfaja a rendes tagság és a tiszteletbeli tagság mellett, s a Pártoló Tag rendszeresen, azaz évente egyszer, határidőre fizeti az általa vállalt anyagi támogatást („pártoló tagi díjat").

Nem lehet Pártoló Tag politikai párt, továbbá olyan jogi személy, amelynek tevékenysége nincs összhangban az egyesület céljaival.

Kérjük, segítse a Magyar-Török Baráti Társaságot, legyen egyesületünk Pártoló Tagja!

Tájékoztató és pártoló tagi nyilatkozat természetes személyek számára

Tájékoztató és pártoló tagi nyilatkozat jogi személyek számára

 

 Segítse adománnyal vagy személyi jövedelemadója 1 %-val egyesületünket!

Az egyesület köszönettel elfogad adományt saját tagjaitól, valamint magyar és külföldi természetes vagy jogi személyektől, akik/amelyek az adománnyal az MTBT céljainak megvalósítását szeretné elősegíteni. 

Az MTBT  nem fogad el támogatást politikai pártoktól, azok alapítványaitól vagy olyan támogatóktól, akiknek a tevékenysége nincs összhangban az MTBT céljaival.

Jogi személyek esetében - amennyiben nem tagjaink - adomány elfogadásáról  az MTBT Elnöksége dönt. Kérjük, keressék e-mail címünkön az elnökséget.

Magánszemélyek adományt egyesületünk számlavezető bankjának (OTP) fiókjaiban fizethetnek be vagy saját számlájukról átutalhatnak bankszámlánkra.

Számlaszámunk: 11701004-20147150 vagy másképpen: IBAN HU22 1170 1004 2014 7150 0000 0000

 

Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák egyesületünket és hívják fel erre a Magyar-Török Baráti Társaság céljaival rokonszenvező barátaikat, ismerőseiket is!

Adószámunk: 18047723 - 1 - 42

Köszönjük, ha segítik a Magyar-Török Baráti Társaság céljainak megvalósítását!

 

 

Adományozóink:

2013-ban és 2014-ben az Egyesület nem kapott adományt. 

2015-2016-ban az alábbi adományokat kaptuk, amelyeket ezúton is köszönünk:

-   Horváth László, egyesületünk tagja 2015-ben 44.500 Ft adományt nyújtott

-   Dr. Fodor Pál, egyesületünk tagja 2015-ben 3.000 Ft adományt nyújtott

-   Osman Sahbaz, egyesületünk tagja 2016-ban 2.500 Ft adományt nyújtott.

2017-ben 

- Ayse Necla Aksop, egyesületünk tiszteletbeli tagja 11.628 Ft adományt nyújtott.