Nyomtatás

Meghívó az egyesület június 30-i taggyűlésére

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság (1062 Budapest, Bajza u. 54., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) taggyűlésére!

Amint azt az egyesület tagjainak május 27-én kiküldött meghívóban is jeleztük, a taggyűlés helyszíne az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54.), időpontja pedig 2015. június 30. kedd, 17.00 óra.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Fővárosi Törvényszékhez 2014. 03. 14-én, illetve 2014. 10. 29-én benyújtott változásbejegyzési kérelmek elutasításáról

2. Az egyesület 2003. 03. 10-i Alapszabályának teljes körű hatályon kívül helyezése az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel

3. A hatályon kívül helyezett Alapszabály helyett új, egységes Alapszabály elfogadása, a 2013. évi V. tv. (új Ptk.) és a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseire figyelemmel

4. Az egyesület tisztségviselőinek visszahívása és új tisztségviselők megválasztása (elnök, alelnök, főtitkár, főtitkár-helyettes, gazdasági titkár)

5. A Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása és új felügyelő bizottsági tagok megválasztása

6. Az egyesület korábbi tisztségviselői döntéseinek jóváhagyása

7. A tagdíj összegének meghatározása

8. Egyebek

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2015. június 30-án, kedden 17.30 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben a napirendi pontokkal, illetve az egyesület működésével kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy azokat a taggyűlést megelőzően, írásban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük, hogy eljuttatni szíveskedjen.

A Fővárosi Törvényszék 1. pontban jelzett végzését ezen a linken, a 3. napirendi pontban előterjesztésre kerülő új egyesületi alapszabály tervezetét pedig ezen olvashatja.