Nyomtatás

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság 2016. évi rendes taggyűlésére

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

Időpont: 2016. február 23., kedd, 17.30 óra.

A taggyűlés nem nyilvános, azon az egyesület rendes tagjai és a tiszteletbeli tagok vehetnek részt!

Napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról és vagyonáról. Az egyesület 2015. évi egyszerűsített számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének előterjesztése. A Felügyelő Bizottság jelentése 2015. évi tevékenységéről. Határozathozatal a beterjesztett beszámolókról.

 2. Az elnökség javaslata az egyesület 2016. évi gazdálkodásának irányelveire, majd határozathozatal.

 3. Az elnökség javaslata a 2015. december 31-re kitűzött póthatáridőre a tagsági díjat (2013., 2014., 2015.) meg nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondására, majd határozathozatal.

 4. Határozat Dr. Vásáry István megválasztásáról az egyesület tiszteletbeli elnökének

 5. Határozat Necla Aksop és Ertunc Baykal felkéréséről az egyesület tiszteletbeli tagságára

 6. Új gazdasági titkár választása 

 7. Határozat felhatalmazásról a „II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja” (2005.) és a „Mikes Kelemen – Rodostó magyar krónikása” (2012.) c. művek Törökországban, török nyelven történő kiadására vonatkozó szerződés előkészítésére

 8. Egyéb

 A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2016. február 23-án, kedden, 18.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Szabó István, az egyesület elnöke