Nyomtatás

Rendkívüli taggyűlés - gazdasági titkár választása (február 28.)

A Magyar-Török Baráti Társaság 2017. február 28-án, kedden, 17.15 órakor rendkívüli taggyűlést tart, amelynek napirendjén az új gazdasági titkár megválasztása szerepel. Az egyesület elnöksége javasolja Merészné Horváth Ágota megválasztását az elnökség tagjának, gazdasági titkárnak. A jelölt megfelel a törvényben, illetve az MTBT alapszabályában előírt feltételeknek.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2017. február 28-án, kedden, 18.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

17.30 és 18.45 óra között dr. Radnóti Klára történész-muzeológus tart nyilvános előadást "A Kossuth-emigráció emlékházai - Sumen és Kütahya" címmel."