Nyomtatás

Rendkívüli taggyűlés - a közhasznú jogálláshoz szükséges alapszabály-módosítás (április 11.)

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) rendkívüli taggyűlésére

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

Időpont: 2017. április 11., kedd, 17.15 óra.

Napirendi pontok:

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében foglaltak teljesítése, a létesítő okirat IV. 2/A d) pontjának módosítása.

Az MTBT taggyűlése döntésének megfelelően kérelmeztük a közhasznú jogállás megadását az illetékes bíróságnál. A Fővárosi Törvényszék 2017. március 20-án kelt, 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében - amely a meghívó mellékletében található - 30 napon belül teljesítendó hiánypótlást rendelt el, arra hivatkozva, hogy az Ectv. 37. paragrafusa (3) bekezdés b. pontja értelmében az alapszabályban rendelkezni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlésének módjáról is. Ez a jogszabály értelmében történhet postán, ajánlott vagy tértivevényes küldeményben, de visszaigazolt elektronikus levélben is.

Annak érdekében, hogy a hiánypótlás az előírt határidőn belül benyújtásra kerülhessen, az egyesület elnöksége javasolja, hogy az MTBT 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlése határozzon az alapszabály kiegészítéséről. Az elnökség javaslata szerint az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben kell közölni.

2. Kövecsi-Oláh Péter főtitkár és Dávid Ferenc főtitkár-helyettes lemondása

Az egyesület elnöksége 2017. március 20-án elektronikus levélben tájékoztatta az egyesület tagjait, hogy Kövecsi-Oláh Péter főtitkár családi okokra hivatkozva március 9-i, Dávid Ferenc főtitkár-helyettes pedig magántermészetű okot megjelölve március 16-i időponttal lemondott tisztségéről.

Az egyesület alapszabálya szerint "A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." Mivel az egyesület elnöksége a testület határozatképességét és az egyesület működőképességét három fővel is biztosítani tudja, az elnökség egyhangúlag - Kövecsi-Oláh Péter esetében 2017. március 9-i, Dávid Ferenc esetében pedig 2017. március 16-i hatállyal - elfogadta a két vezető tisztségviselő lemondását.

Az elnökség javasolja a taggyűlésnek, határozzon arról, hogy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltéséről, vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetéséről legkésőbb az egyesület következő - 2018. elején esedékes - rendes taggyűlése döntsön és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.

3. Egyéb

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.

Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2017. április 11-én, kedden, 18.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy kérjük, szíveskedjék írásban eljuttatni azokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

17.30 és 18.45 óra között kerül sor Tasnádi Edit nyilvános előadására "Török vonatkozások Arany János műveiben" címmel, amelyen közreműködik Auth Magda előadóművész.

Budapest, 2017. március 25.