Nyomtatás

Beszélgetés Dr. Fodor Pál: Szülejmán szultántól Jókai Mórig" című könyvéről és rövid taggyűlés

A Magyar-Török Baráti Társaság következő társasági ülésére az egyesület székhelyén (Budapest, VI., Bajza utca 54.) 2015. február 24-én, kedden kerül sor, s azt rövid taggyűlés előzi meg.

A 17.00 órára  összehívott - nem nyilvános - taggyűlés napirendje:

1. Az egyesület új gazdasági titkárának megválasztása
2. Az egyesület felügyelő bizottsága 2014. évi beszámolójának elfogadása
3. Az egyesület új könyvelője és a vele kötendő szerződés jóváhagyása.
4. Egyéb

Ha a 17.00 órára összehívott taggyűlés nem határozatképes, a megismételt taggyűlésre ugyanazon a napon 17.30 órakor kerül sor változatlan napirenddel. Felhívjuk az egyesület tagjainak figyelmét, hogy a 17.30 órára összehívott taggyűlés a megjelent egyesületi tagok számától függetlenül határozatképes.

A 18.00 órakor kezdődő társasági ülés nyilvános, s azon szívesen látunk az MTBT tagjai mellett minden érdeklődőt.

Az egy-másfél órásra tervezett ülésen dr. Hóvári János történész, korábbi ankarai nagykövet, egyesületünk tagja beszélget dr. Fodor Pállal, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatójával, egyesületünk tagjával "Szülejmán szultántól Jókai Mórig - Tanulmányok az oszmán-török hatalom szerkezetéről és a magyar-török érintkezésekről" című, 2014-ben megjelent könyvéről.

A könyv a helyszínen megvásárolható.