Rendezvényeink

Nyomtatás

Vígh István: Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig (jan. 9., kedd)

Szívesen látjuk Önöket a 2018. január 9-én, kedden 17:30 órakor kezdődő rendezvényünkön, amelyen Vígh István történész, egyesületünk tagja tart előadást "Nomád türk népek szablyái - a bolgároktól a tatárokig" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség. Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Nyomtatás

Az egyesület óévzáró vacsorája (december 15.)

Egyesületünk hagyományos óévzáró vacsoráját december 15-én, pénteken tartottuk egy budapesti török étteremben. Azon 35 egyesületi tag és 13 családtag illetve támogatónk vett részt.

Kellemes ünnepeket és boldog új évet, jó egészséget kívánunk tagjainknak és az MTBT támogatóinak! Köszönjük, hogy segítették munkánkat, s adományokkal, személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatták közhasznú céljaink megvalósítását!

 

 

jv

 

 

Nyomtatás

Vér Márton: “A Mongol Birodalom postaszolgálata” (nov. 30., csütörtök)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2017. november 30-án, csütörtökön 17:30 órakor kezdődő rendezvényére, amelyen dr. Vér Márton, a Berlin-Brandenburgi Akadémia kutatója tart előadást "A Mongol Birodalom postaszolgálata" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Nyomtatás

Demeter Gábor: Az oszmán Balkán etnikai viszonyai - 1850-1914. (okt. 31.)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület tisztelettel meghívja Önt a 2017. október 31-én, kedden 17:30 órakor kezdődő rendezvényére, amelyen Demeter Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóintézete Történettudományi Intézete tudományos munkatársa tart előadást "Az oszmán Balkán etnikai viszonyai - 1850-1914 "címmel.

Helyszín:Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Demeter Gábor "A Balkán és az Oszmán Birodalom - Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század közepéig " c.munkájának első és második kötete egyesületünk könyvtárából kölcsönözhető.

Nyomtatás

Varga Imre: Bosznia-Hercegovina a jugoszláv államszövetség felbomlásától napjainkig (szept. 21. 17:30)

A Magyar-Török Baráti Társaság közhasznú egyesület szívesen látja Önöket és barátaikat a 2017. szeptember 21-én, csütörtökön 17:30 órakor kezdődő rendezvényén, amelyen Varga Imre, a Magyar Köztársaság volt szarajevói nagykövete tart előadást "Bosznia-Hercegovina a jugoszláv államszövetség felbomlásától napjainkig" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzenek, mert az előadást pontosan kezdjük!

A rendezvény tervezett időtartama másfél óra.

Nyomtatás

A TÖRÖK BELPOLITIKÁRÓL - Egy elmaradt előadás helyett

Június 20-án dr. Dobrovits Mihály turkológus-történész előadást ígért a Magyar-Török Baráti Társaságnak, amelyet sajnos nem tudott megtartanani. Így írásban igyekszik kárpótolni azokat, akik hiába vártak rá.

Írása letölthető ezen a linken.

Nyomtatás

Dr. Dobrovits Mihály előadása Törökországról (június 20.)

A Magyar-Török Baráti Társaság szívesen lát minden érdeklődőt következő rendezvényén, 2017. június 20-án, kedden 17:30 órakor. Azon Dr. Dobrovits Mihály turkológus-történész tart előadást az aktuális törökországi belpolitikai helyzetről.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Az előadás és az azt követő beszélgetés tervezett időtartama másfél óra.

Nyomtatás

Dr. Mányoki János előadása: Luther és az iszlám (május 30.)

A Magyar-Török Baráti Társaság következő nyilvános rendezvényére 2017. május 30-án, kedden 17:30 órakor kerül sor, s azon Dr. Mányoki János, az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos munkatársa, korábbi igazgatója, egyesületünk tagja tart előadást "Luther és az iszlám" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség. Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük! Az előadás és az azt követő beszélgetés tervezett időtartama kb. másfél óra.

Következő programunk június 20-án, kedden 17:30 órakor Dr. Dobrovits Mihály nyilvános előadása: Törökország belpolitikai helyzete.

 

Nyomtatás

"Az én Törökországom" - fotókiállítás megnyitó május 5-én

A Magyar-Török Baráti Társaság az óbudai Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal és a kecskeméti Európa Jövője Egyesülettel együtt készítette elő Nijat Ayvaz tekirdagi fotóművész képeinek kiállítását. Nijat fotóin a művész szemszögéből azokat az embereket látjuk, akikkel Törökországot járva nap mint nap találkozhatunk.

Az egyesület tagjait és minden érdeklődőt meghívunk a kiállítás megnyitójára, amelyre május 5-én, pénteken 16:00 órakor kerül sor Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (Budapest, III. kerület, Korona tér 1.).

Részletes meghívó letöltése

 A megnyitón törökös kínálást biztosít a Magyar-Török Nők Egyesülete.

Facebook esemény

A kiállítás július 2-ig látogatható.

A Magyar-Török Baráti Társaság ezt követő nyilvános rendezvényére (Mányoki János: Luther és az iszlám) május 30-án 17:30 órai kezdettel kerül sor a Bajza utca 54-ben.

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák ebben az évben is a Magyar-Török Baráti Társaságot!

Adószámunk: 18047723-1-42

Nyomtatás

Rendkívüli taggyűlés - a közhasznú jogálláshoz szükséges alapszabály-módosítás (április 11.)

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) rendkívüli taggyűlésére

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

Időpont: 2017. április 11., kedd, 17.15 óra.

Napirendi pontok:

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében foglaltak teljesítése, a létesítő okirat IV. 2/A d) pontjának módosítása.

Az MTBT taggyűlése döntésének megfelelően kérelmeztük a közhasznú jogállás megadását az illetékes bíróságnál. A Fővárosi Törvényszék 2017. március 20-án kelt, 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében - amely a meghívó mellékletében található - 30 napon belül teljesítendó hiánypótlást rendelt el, arra hivatkozva, hogy az Ectv. 37. paragrafusa (3) bekezdés b. pontja értelmében az alapszabályban rendelkezni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlésének módjáról is. Ez a jogszabály értelmében történhet postán, ajánlott vagy tértivevényes küldeményben, de visszaigazolt elektronikus levélben is.

Annak érdekében, hogy a hiánypótlás az előírt határidőn belül benyújtásra kerülhessen, az egyesület elnöksége javasolja, hogy az MTBT 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlése határozzon az alapszabály kiegészítéséről. Az elnökség javaslata szerint az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben kell közölni.

2. Kövecsi-Oláh Péter főtitkár és Dávid Ferenc főtitkár-helyettes lemondása

Az egyesület elnöksége 2017. március 20-án elektronikus levélben tájékoztatta az egyesület tagjait, hogy Kövecsi-Oláh Péter főtitkár családi okokra hivatkozva március 9-i, Dávid Ferenc főtitkár-helyettes pedig magántermészetű okot megjelölve március 16-i időponttal lemondott tisztségéről.

Az egyesület alapszabálya szerint "A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." Mivel az egyesület elnöksége a testület határozatképességét és az egyesület működőképességét három fővel is biztosítani tudja, az elnökség egyhangúlag - Kövecsi-Oláh Péter esetében 2017. március 9-i, Dávid Ferenc esetében pedig 2017. március 16-i hatállyal - elfogadta a két vezető tisztségviselő lemondását.

Az elnökség javasolja a taggyűlésnek, határozzon arról, hogy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltéséről, vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetéséről legkésőbb az egyesület következő - 2018. elején esedékes - rendes taggyűlése döntsön és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.

3. Egyéb

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.

Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2017. április 11-én, kedden, 18.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy kérjük, szíveskedjék írásban eljuttatni azokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

17.30 és 18.45 óra között kerül sor Tasnádi Edit nyilvános előadására "Török vonatkozások Arany János műveiben" címmel, amelyen közreműködik Auth Magda előadóművész.

Budapest, 2017. március 25.