Rendezvényeink

Nyomtatás

Dr. Mányoki János előadása: Luther és az iszlám (május 30.)

A Magyar-Török Baráti Társaság következő nyilvános rendezvényére 2017. május 30-án, kedden 17:30 órakor kerül sor, s azon Dr. Mányoki János, az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos munkatársa, korábbi igazgatója, egyesületünk tagja tart előadást "Luther és az iszlám" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség. Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük! Az előadás és az azt követő beszélgetés tervezett időtartama kb. másfél óra.

Következő programunk június 20-án, kedden 17:30 órakor Dr. Dobrovits Mihály nyilvános előadása: Törökország belpolitikai helyzete.

 

Nyomtatás

"Az én Törökországom" - fotókiállítás megnyitó május 5-én

A Magyar-Török Baráti Társaság az óbudai Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal és a kecskeméti Európa Jövője Egyesülettel együtt készítette elő Nijat Ayvaz tekirdagi fotóművész képeinek kiállítását. Nijat fotóin a művész szemszögéből azokat az embereket látjuk, akikkel Törökországot járva nap mint nap találkozhatunk.

Az egyesület tagjait és minden érdeklődőt meghívunk a kiállítás megnyitójára, amelyre május 5-én, pénteken 16:00 órakor kerül sor Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban (Budapest, III. kerület, Korona tér 1.).

Részletes meghívó letöltése

 A megnyitón törökös kínálást biztosít a Magyar-Török Nők Egyesülete.

Facebook esemény

A kiállítás július 2-ig látogatható.

A Magyar-Török Baráti Társaság ezt követő nyilvános rendezvényére (Mányoki János: Luther és az iszlám) május 30-án 17:30 órai kezdettel kerül sor a Bajza utca 54-ben.

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák ebben az évben is a Magyar-Török Baráti Társaságot!

Adószámunk: 18047723-1-42

Nyomtatás

Rendkívüli taggyűlés - a közhasznú jogálláshoz szükséges alapszabály-módosítás (április 11.)

Meghívó a Magyar-Török Baráti Társaság (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1., nyilvántartási száma: 01-02-0005183) rendkívüli taggyűlésére

Helyszín: Az egyesület székhelye (1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1.)

Időpont: 2017. április 11., kedd, 17.15 óra.

Napirendi pontok:

1. A Fővárosi Törvényszék 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében foglaltak teljesítése, a létesítő okirat IV. 2/A d) pontjának módosítása.

Az MTBT taggyűlése döntésének megfelelően kérelmeztük a közhasznú jogállás megadását az illetékes bíróságnál. A Fővárosi Törvényszék 2017. március 20-án kelt, 77.Pk60.379/1993/30. sz. végzésében - amely a meghívó mellékletében található - 30 napon belül teljesítendó hiánypótlást rendelt el, arra hivatkozva, hogy az Ectv. 37. paragrafusa (3) bekezdés b. pontja értelmében az alapszabályban rendelkezni kell a döntéseknek az érintettekkel való közlésének módjáról is. Ez a jogszabály értelmében történhet postán, ajánlott vagy tértivevényes küldeményben, de visszaigazolt elektronikus levélben is.

Annak érdekében, hogy a hiánypótlás az előírt határidőn belül benyújtásra kerülhessen, az egyesület elnöksége javasolja, hogy az MTBT 2017. április 11-i rendkívüli taggyűlése határozzon az alapszabály kiegészítéséről. Az elnökség javaslata szerint az egyesületi döntéseket az érintettekkel visszaigazolt elektronikus levélben kell közölni.

2. Kövecsi-Oláh Péter főtitkár és Dávid Ferenc főtitkár-helyettes lemondása

Az egyesület elnöksége 2017. március 20-án elektronikus levélben tájékoztatta az egyesület tagjait, hogy Kövecsi-Oláh Péter főtitkár családi okokra hivatkozva március 9-i, Dávid Ferenc főtitkár-helyettes pedig magántermészetű okot megjelölve március 16-i időponttal lemondott tisztségéről.

Az egyesület alapszabálya szerint "A tisztségviselő tisztségéről az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Taggyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni." Mivel az egyesület elnöksége a testület határozatképességét és az egyesület működőképességét három fővel is biztosítani tudja, az elnökség egyhangúlag - Kövecsi-Oláh Péter esetében 2017. március 9-i, Dávid Ferenc esetében pedig 2017. március 16-i hatállyal - elfogadta a két vezető tisztségviselő lemondását.

Az elnökség javasolja a taggyűlésnek, határozzon arról, hogy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség betöltéséről, vagy a főtitkári és a főtitkárhelyettesi tisztség esetleges megszüntetéséről legkésőbb az egyesület következő - 2018. elején esedékes - rendes taggyűlése döntsön és addig az egyesület elnöksége három fővel (elnök, alelnök, gazdasági titkár) lássa el feladatait.

3. Egyéb

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.

Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2017. április 11-én, kedden, 18.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, úgy kérjük, szíveskedjék írásban eljuttatni azokat a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

17.30 és 18.45 óra között kerül sor Tasnádi Edit nyilvános előadására "Török vonatkozások Arany János műveiben" címmel, amelyen közreműködik Auth Magda előadóművész.

Budapest, 2017. március 25.

Nyomtatás

Tasnádi Edit: Török kapcsolódások Arany János műveiben (április 11.)

A Magyar-Török Baráti Társaság szívesen lát minden érdeklődőt a 2017. április 11-én, kedden 17:30 órakor kezdődő rendezvényén, amelyen a költészet napja és az Arany-bicentenárium alkalmából Tasnádi Edit turkológus, műfordító, egyesületünk alelnöke tart előadást "Török kapcsolódások Arany János műveiben" címmel, Auth Magda előadóművész közreműködésével.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

További programjaink ebben az évben

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák ebben az évben is a Magyar-Török Baráti Társaságot! Adószámunk: 18047723-1-42 Köszönjük!

Nyomtatás

Dr. Gerelyes Ibolya: Oszmán tárgyak a magyarországi gyűjteményekben. Az eredet és a keltezés kérdései" (március 28.)

2017. március 28-án, kedden 17:30 órakor Dr. Gerelyes Ibolya régész, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, egyesületünk tagja tart előadást "Oszmán tárgyak a magyarországi gyűjteményekben. Az eredet és a keltezés kérdései" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Kérjük, időben érkezzen, mert az előadást pontosan kezdjük!

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák ebben az évben is a Magyar-Török Baráti Társaságot! Adószámunk: 18047723-1-42 Köszönjük!

Nyomtatás

Rendkívüli taggyűlés - gazdasági titkár választása (február 28.)

A Magyar-Török Baráti Társaság 2017. február 28-án, kedden, 17.15 órakor rendkívüli taggyűlést tart, amelynek napirendjén az új gazdasági titkár megválasztása szerepel. Az egyesület elnöksége javasolja Merészné Horváth Ágota megválasztását az elnökség tagjának, gazdasági titkárnak. A jelölt megfelel a törvényben, illetve az MTBT alapszabályában előírt feltételeknek.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés nem lesz határozatképes és a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy a megismételt taggyűlés ugyanezen a helyen, változatlan napirendi pontokkal 2017. február 28-án, kedden, 18.45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt taggyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

17.30 és 18.45 óra között dr. Radnóti Klára történész-muzeológus tart nyilvános előadást "A Kossuth-emigráció emlékházai - Sumen és Kütahya" címmel."

Nyomtatás

Radnóti Klára előadása: "A Kossuth-emigráció emlékházai - Sumen és Kütahya" (február 28., 17:30)

A Magyar-Török Baráti Társaság szívesen lát minden érdeklődőt a 2017. február 28-án, kedden 17:30 órakor kezdődő rendezvényén, amelyen Radnóti Klára, történész-muzeológus, a sumeni és kütahyai kiállítások kurátora tart előadást "A Kossuth-emigráció emlékházai - Sumen és Kütahya" címmel.

Helyszín: Nemzetek Háza, Budapest, VI., Bajza utca 54. magasföldszint 1/1.

A nyilvános előadáson a részvétel díjtalan, előzetes regisztrációra nincs szükség.

Az előadást pontosan kezdjük!

Kérjük, ha tehetik, személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák ebben az évben is a Magyar-Török Baráti Társaságot! Adószámunk: 18047723-1-42
Köszönjük!

Nyomtatás

2017 - 2018. évi program

Tervezett programjaink EZEN A LINKEN tekinthetők meg. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Nyomtatás

2017. évi rendes taggyűlés (január 31.)

Az egyesület 2017. évi rendes taggyűlésére  2017. január 31-én, kedden, 17.00 órakor kerül sor a Bajza utcai székhelyünkön.

Napirend: beszámoló a 2016. évi tevékenységről, pénzügyi beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesüléséről, a Felügyelő Bizottság beszámolója, a gazdálkodás 2017. évi elveinek elfogadása, a hat hónapot meghaladó tagdíjtartozással rendelkező egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondása, a közhasznú jogállás megszerzése érdekében szükséges alapszabály-módosítás elfogadása.

Az egyesület tagjainak megküldtük az alapszabály szerinti értesítést a taggyűlés összehívásáról és napirendjéről, valamint a napirenden szereplő előterjesztéseket is. 

Amennyiben határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlésre lesz szükség, úgy arra ugyanazon a napon, 18.00 órakor kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

17.10 és 18.00 óra között Kovács Gergő, egyesületünk tagja előadást tart "Nemzeti modern - a kora köztársasági kori Törökország építészetéről" címmel. Az előadás nyilvános, míg az egyesület taggyűlése nem az.

 Az egyesület tagjainak és szeretteiknek kellemes ünnepeket és szerencsés, boldog új évet, jó egészséget kívánunk!

evbucsuztato

Nyomtatás

Óévbúcsúztató vacsora (december 16.)

December 16-án este tartjuk az egyesület hagyományos óévbúcsúztató vacsoráját egy budapesti török étteremben. Azon a társaság tagjainak családtagjait és azokat is szívesen látjuk, akik ugyan nem tagjai az egyesületnek, de ebben az évben részt vettek rendezvényeinken. Az MTBT tagjai a vacsoráról közvetlenül tájékoztatást kaptak.

Jelentkezni lehet december 9-én, péntek estig az egyesület e-mail címén.