• 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 1.001
Yazdır

Sayın Ziyaretçi,

Faaliyetimizi merak etmenizden ötürü mutluyuz, çünkü gelecekte sizi de Derneğimizin üyeleri, etkinliklerimizin katılımcıları veya destekleyicileri arasında selamlamak arzusundayız.

Derneğimiz politik partilere ve ideolojilere bağlı olmayan ve kar amacı gütmeyen, kamu yararıına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetimiz iki ülkenin halkları arasında dostluğun pekiştirilmesine, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sivil ilişkilerin genişletilmesine yöneliktir. İsbirliğini kurmaya çalışıyor, aralarında siviller, okullar ve üniversiteler, başka toplumsal kuruluşlar, belediyeler ve iki ülkenin resmi temsilcileri de olmak üzere aynı hedefler güden herkesle ortak etkinlikler düzenlemeye hazırız.

Derneğimiz 1989’da kurulup hukuken 1993’te kayda geçirilmiştir.

Geçen onyıllarda iki ülkede bulunan tarihi anıtlar ve kültürel değerlerin korunması uğrunda çabalarda bulunuyorduk. Ortak tarihimizin sivrilen şahsiyetleri konusunda birçok Macarca, Türkçe veya Macarca-Türkçe kitap yayımladık, ayrıca 12 yıl boyunca Türk Defterleri adıyla bir dergi de çıkardık.

Derneğimize iki üyemizin önerisiyle Macar vatandaşların yanısıra Türk ve başka yabancı  uyruklu vatandaşlar, ayrıca tüzel kişiler de üye olabilirler.

Derneğimizin üyeleri Macaristan’in farklı yerleşim bölgelerinde yaşıyorlar. Üye olmanız için başkentte oturmak şart değil. Ülkenin seçkin türkoloğlarının üyelerimiz arasından bulunmasıyla beraber, Derneğimiz mesleki bir kuruluş değil, meslek ve vatandaşlığa bakmadan hedeflerimizi benimseyen ve heyecanlı bir sivil topluluğunun faaliyetine katılmak isteyenler herkesi bekleriz!

Türkiye’de gercekleşen Macaristan ve kültürü ile ilişkisi olan herhangi bir etkinlik konusunda bizi haberdar ederseniz minnettar oluruz!

Türkiye’de bizimle ortak programların gerçekleştirilmesi veya STK’lara yönelik ihalelere, AB ile Türkiye arasındaki projelere ortaklaşa katılım alanında girişimde bulunursanız seviniriz.

İster üye olmadan, Derneğimizin faaliyetini bağışınızla desteklemenizden veya destekleyici üyemiz olmanızdan şeref duyacağız.

E. Büyükelçi István Szabó,
Macar-Türk Dostluk Derneği Başkanı

 

Onursal Başkan:

Prof. dr. István Vásáry

 

Derneğin seçilmiş temsilcileri:

Başkanlık kurulu üyeleri:

 

szabo

Başkan: István Szabó

 

tasnadi

Başkan yardımcısı: Edit Tasnádi

 

2017 02 22 Mersz gota kp 

Sayman: Merészné Horváth Ágota
                              

Denetim komitesi:

  Başkan: József Kovács

Üyeler:

Anna Győri

dr. Attila Nagykáldi

 

İletişim:

Dernek ikametgahı ve adresi: Magyar-Török Baráti Társaság/Macar-Türk Dostluk Derneği, Nemzetek Háza, Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 1/1, H-1062, Magyarország
Dernek Macaristan kayıt No.: 01-02-0005183
Vergi No: 18047723-1-42    
Banka hesap No.: IBAN HU22 1170 1004 2014 7150 0000 0000
BIC (SWIFT): OTPVHUHB (HUF)

E-posta:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. , 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Web: www.magyar-torok-barati-tarsasag.com

Facebook: http://www.facebook.com/magyartorokbaratitarsasag